ΟΔΔΗΧ

Η πλειονότητα των ελληνικών εντόκων γραμματίων βρίσκεται στα χέρια ξένων επενδυτών με τον ΟΔΔΗΧ να ανησυχεί για τον κίνδυνο μαζικών ρευστοποιήσεων σε περίπτωση αυξημένης ή παρατεταμένης αστάθειας στις αγορές

Με εκτίναξη του χρέους και αποστράγγιση των ταμειακών διαθεσίμων των κρατικών φορέων γέμισε το «μαξιλάρι» ασφαλείας πέρυσι