ΟΔΔΗΧ

Το μεν, Δημόσιο βελτιώνει το προφίλ του χρέους, επεκτείνοντας τη μέση διάρκειά του και οι δε, τράπεζες ενισχύουν τα κεφάλαιά τους και, μάλιστα, σε μία περίοδο όπου διατυπώνονται εκτιμήσεις για νέα «κόκκινα» δάνεια έως και 10 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο η Ελλάδα στοχεύει στη συνεχή παρουσία στις αγορές με τουλάχιστον μία έκδοση ανά τρίμηνο, για τους επόμενους 15 μήνες

Απόρρητο Απόρρητο