Το πώς ακριβώς θα ενισχυθεί η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο συζήτησης σε ειδική εκδήλωση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι παρουσίασαν τους έξι πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, η οποία συνιστά ένα ζωτικής σημασίας έργο για την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  

Το εθνικό σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε με τη συμμετοχή της Κομισιόν, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), θέτει στο επίκεντρο:

  • τη μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5% σε 0,2%)
  • τη μείωση του του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών (από 0,2% σε 0,1%)

Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν δημοσιονομικό κόστος 21,6 εκατ. ευρώ και 21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά αναμένεται να παράσχουν ισχυρή ώθηση στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και στην τόνωση του χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος.  

Ταυτόχρονα, προωθείται η εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρικών ομολόγων για όλους τους επενδυτές (κόστος 7 εκατ. ευρώ), καθώς και η παροχή κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από το φόρο. Το κόστος της εν λόγω δράσης υπολογίζεται σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2024. 

Οι έξι πυλώνες

Συνολικά, τους έξι πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου περιέγραψε αναλυτικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του υπουργείου Οικονομικών, Μιχάλης Αργυρού: 

  1. Συνέχεια στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς. Αυτό θα γίνει με σειρά δράσεων όπως η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των εποπτικών αρχών, η συνεχής αξιολόγηση και, όταν κρίνεται απαραίτητο, βελτίωση στις διαδικασίες καταγγελιών/παραπόνων, η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ώστε να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ρυθμιστικών διαδικασιών και η βελτίωση του δικαστικού πλαισίου.
  2. Επέκταση επενδυτικών ευκαιριών και ανάπτυξη των οικοσυστημάτων FinTech και ESG, με τη δημιουργία επιτροπής εμπειρογνώμων για την ψηφιακή χρηματοδότηση. Σε αυτόν τον πυλώνα συμπεριλαμβάνεται το σχέδιο δράσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για επανένταξή του στο καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.
  3. Δίκαιο και διαφανές φορολογικό πλαίσιο. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, προχωράει από την 1 Ιανουαρίου 2024 σε δύο μειώσεις φόρων: α) Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – από 0,5% σε 0,2% με δημοσιονομικό κόστος 21,6 εκατ. ευρώ, και β) του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών – από 0,2% σε 0,1% με δημοσιονομικό κόστος 21 εκατ. ευρώ. Επίσης, προωθούνται η εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρικών ομολόγων για όλους τους επενδυτές με κόστος 7 εκατ. ευρώ και η παροχή κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για είσοδο στο χρηματιστήριο με έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από το φόρο, με κόστος 1,6 εκατ. ευρώ.
  4. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας. Αυτό προωθείται μέσω της απλοποίησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης στις μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες, καθώς και του σχεδιασμού –από το Χ.Α.– ανταγωνιστικής διάρθρωσης για την εναλλακτική αγορά με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και τη διευκόλυνση/μείωση του κόστους εισόδου εταιρειών γενικότερα.
  5. Ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις. Θα συσταθεί επιτροπή για τις κεφαλαιαγορές (CMC), ενώ παράλληλα στόχος είναι η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργούνται από το πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης στην πλευρά της ζήτησης. Σε αυτόν τον πυλώνα, το Χρηματιστήριο θα συνεισφέρει από την πλευρά του, με την επέκταση του επενδυτικού πεδίου των business angels (ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν ίδια κεφάλαια σε startups επιχειρήσεις).
  6. Επιτάχυνση και εμβάθυνση των προσπαθειών για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, καθώς και την αναβάθμιση της γνώσης των επενδυτών και της νεότερης γενιάς, αρχίζοντας από τα πανεπιστήμια.

Τι θα γίνει με την αναβάθμιση του Χ.Α. 

Όσον αφορά τον στόχο για επιστροφή του Χ.Α. στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (σήμερα βρίσκεται στις αναδυόμενες αγορές), οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση υπενθύμισαν την ανάγκη πλήρωσης μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, με κυριότερη όλων την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα.  

Εξίσου σημαντική είναι και η αύξηση των μετοχών, οι οποίες βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά (free float).  

Τον Απρίλιο θα γίνει η αξιολόγηση από τον MSCI για το κατά πόσον η Ελλάδα πληροί τα παραπάνω κριτήρια, ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Έως τον Σεπτέμβριο δε, θα γίνει η αξιολόγηση κι από τον FTSE, με τις ανακοινώσεις να ακολουθούν τον Σεπτέμβριο. 

Διαβάστε ακόμα:

Hρακλής- Ηolcim: Προς διαβούλευση το «πράσινο» Project OLYMPUS – Επένδυση €285 εκατ. στην Εύβοια

Τα debates Μητσοτάκη – Τσίπρα, οι… πρόσκοποι των Κατασκευών, τα ντεσού του deal Φέσσα – Χαλικιά και η κόντρα Κυπριώτη – HIG

Δισεκατομμύρια δολάρια ξένων επενδυτών βρίσκονται «παγιδευμένα» στη Ρωσία