Αισιοδοξία από τους επενδυτικούς οίκους Morgan Stanley, JP Morgan και Citi για τους νέους φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμούς επιχειρησιακούς στόχους της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι αμερικανικές τράπεζες υποδέχθηκαν με θετικές συστάσεις για τη μετοχή τον νέο σχεδιασμό, με τη Morgan Stanley να δίνει σύσταση overweight και τιμή στόχο τα 4,58 ευρώ, η Citi να δίνει σύσταση buy με τιμή στόχο τα 4,15 ευρώ και η JP Morgan να συστήνει overweight με τιμή στόχο τα 5 ευρώ.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η πρόβλεψη για φέτος της Τράπεζα Πειραιώς για καθαρά κέρδη 0,9 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ το 2025 είναι καλύτερη από τα 0,8 δισ. ευρώ που προβλέπει η ίδια, ενώ ο στόχος σε δείκτη διανομής μερισμάτων 25% το 2024 και 50% το 2025 είναι υψηλότερα από το consensus και για τα δύο έτη.

«Η Τράπεζα Πειραιώς προβλέπει καθαρά κέρδη περίπου 0,9 δισ. ευρώ το 2024 και περίπου 1 δισ. ευρώ το 2025 και το 2026, ενώ η καθοδήγηση της εταιρείας ενσωματώνει μια πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 3,75%, 2,75% και 2,5% το 2024, 2025 και 2026, αντίστοιχα, έναντι 3,25%, 2% και 2% που προβλέπουμε εμείς. Στην ανάπτυξη των εξυπηρετούμενων δανείων, η Πειραιώς δίνει guidance για 5% περίπου αύξηση των δανείων το 2024 και 6% περίπου αύξηση των δανείων το 2025, έναντι 5,5% το 2024 και 7% περίπου το 2025 από εμάς. Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει την έκθεσή της σε NPEs σε περίπου3% έως το 2025, έναντι 3,8% δικής μας εκτίμησης. Ο στόχος για δείκτη διανομής μερισμάτων 25% το 2024 και 50% το 2025 είναι πάνω από την αγορά, ενώ αναμένει δείκτη αποδοτικότητας RοTE περίπου 14% το 2024, περίπου 13% το 2025 και περίπου 12% το 2026», εκτιμά η MS.

Η JP Morgan εκτιμά ότι υπάρχει ένα ισχυρό μεσοπρόθεσμο guidance με κανονικοποιημένο κέρδος για τα έτη 2025-2026 περίπου 20% πάνω από τις εκτιμήσεις, με μέρισμα της τάξεως του 40% υψηλότερα και δείκτες διανομής της τάξεως του 25% με 50%. «Οι αποτιμήσεις βάσει του guidance της Τράπεζας Πειραιώς φαίνονται ελκυστικές σε 4,8 φορές το 2025 σε όρους P/E και 0,64 φορές τον δείκτη P/TBV. Οι παραδοχές του guidance της Τράπεζας Πειραιώς για το επιτόκιο του Euribor σε 3,1% και 2,4% περίπου για τα έτη 2025 και 2026 και φαίνονται πολύ υψηλότερες από τις δικές μας για 2,5% και 2%. Οι στόχοι για τα έσοδα από αμοιβές είναι σημαντικά υψηλότεροι από τις δικές μας άνω του 30% για το 2026, γεγονός που μπορεί να παρέχει την αντιστάθμιση έναντι των πιέσεων που προκαλούνται από τα επιτόκια στα NII», εξηγεί η JPM.

Η Citi χαρακτηρίζει θετικό το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς και η τράπεζα στοχεύει να διατηρήσει τα κανονικοποιημένα κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή σταθερά την περίοδο 2024-2026 σε σχέση με το επίπεδο του 2023. H αύξηση των προμηθειών σε 700 εκατ. ευρώ έως το 2026, ο αυστηρός έλεγχος του κόστους με το στόχο για τον δείκτης κόστους προς έσοδα να είναι στα επίπεδα του 35% περίπου, η μείωση του κόστους κινδύνου σε 60 μ.β. από 83 μ.β. το 2023 και η αύξηση του ενεργητικού σε 80 δισ. ευρώ από 76 δισ. ευρώ στο 2023, είναι οι καταλύτες της μεγέθυνσης των μεγεθών. Ο δείκτης αποδοτικότητας RoTE θα διαμορφωθεί στο 12% περίπου το 2026 από περίπου 14%, προσαρµοσµένος για τα πλεονάζοντα κεφάλαια, ενώ η τράπεζα στοχεύει σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023-2025 σε 0,05 ευρώ, 0,20 ευρώ και 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία κατά το δ’ τρίμηνο – Μείωση 50% στον δείκτη ΝΡΕs+

Μικρομεσαία επιχείρηση: Πέντε τρόποι για να μειώσετε το κόστος της ασφάλισης

Λευκός καπνός στις 5 Απριλίου για την εξαγορά της Eagle Bulk από την Star Bulk

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ