BLOOMBERG

Σε 15 μήνες αναμένεται το νέο λειτουργικό πλαίσιο της ΕΚΤ (πίνακες)

Το νέο πλαίσιο θα έχει ως επίκεντρο τη ζήτηση και θα επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να λειτουργεί με μικρότερο αποτύπωμα, ενώ το συνολικό ενεργητικό της θα συρρικνωθεί στα 5,4 τρισ. ευρώ πριν από τη δημιουργία του νέου χαρτοφυλακίου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να απέχει μόλις 15 μήνες από την εισαγωγή νέων, πιο μακροπρόθεσμων δανείων και ενός μόνιμου χαρτοφυλακίου ομολόγων για τη διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης της οικονομίας της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες οικονομολόγους οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα αναμένουν πως ο ισολογισμός της ΕΚΤ θα αρχίσει να αυξάνεται παράλληλα με την οικονομία έως το γ’ τρίμηνο του επόμενου έτους, δη το ορόσημο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δήλωσαν ότι θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός εντελώς νέου τρόπου διαχείρισης της ρευστότητας μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα φαντάζει πιο φιλόδοξο από το προβλεπόμενο. Μια επανεξέταση της προόδου του νέου πλαισίου προβλέπεται το 2026, αν και τα στελέχη της ΕΚΤ δήλωσαν ότι θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, αν κάτι τέτοιο χρειαστεί.

Το νέο σχήμα θα έχει επίκεντρο τη ζήτηση και θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να λειτουργεί με μικρότερο αποτύπωμα, όταν η πλεονάζουσα ρευστότητα από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες νομισματικής τόνωσης θα έχει εξορθολογιστεί στα βιβλία της.

Ενώ οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η διακράτηση ομολόγων και οι πράξεις δανεισμού μεγαλύτερης διάρκειας που συνήθως αναφέρονται ως LTRO θα είναι μέρος του σχεδίου, δεν προσέφεραν λεπτομέρειες σχετικά με τον σχεδιασμό τους.

Η πλειονότητα όλων των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει πως η ΕΚΤ θα προσφέρει πρόσθετα τραπεζικά δάνεια με διάρκεια 7-12 μηνών. Το ένα τρίτο εξ αυτών προβλέπει επίσης προσφορές μεγαλύτερης διάρκειας έως δύο και τρία έτη.

Περίπου το 52% υποστηρίζει ότι τα νέα LTRO θα είναι περιορισμένου μεγέθους. Αυτό θα σήμαινε μια απομάκρυνση από την τρέχουσα πολιτική που επιτρέπει στις τράπεζες να δανείζονται όλα τα κεφάλαια που ζητούν και μια επιστροφή προς το προ-κρίσης πρωτόκολλο όπου η ΕΚΤ αποφάσιζε για το πόσο θα δανείσει.

Τα 3/4 των ερωτηθέντων προβλέπουν ότι η τιμή αυτών των δανείων θα συνδέεται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Από αυτούς, το 31% αναμένει ότι οι αξιωματούχοι θα ζητήσουν premium για το εν λόγω επιτόκιο, ενώ το 13% προβλέπει έκπτωση.

Μόνο το 24% θεωρεί πως η ΕΚΤ θα χρησιμοποιεί το επιτόκιο καταθέσεων σε πιο μακροπρόθεσμες δανειοδοτήσεις, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να διοχετεύσει ρευστότητα στην οικονομία και να κρατήσει το τραπεζικό σύστημα σταθερό.

Όλοι οι οικονομολόγοι αναμένουν ένα σύστημα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου η τελική τιμή ενσωματώνει τυχόν αλλαγές στα επιτόκια κατά τη διάρκεια του δανείου.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προβλέπουν επίσης σταδιακή αύξηση του δανεισμού από την εβδομαδιαία πράξη αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων τραπεζών.

Αυτή τη στιγμή, ο ισολογισμός της ΕΚΤ εξακολουθεί να υπερβαίνει τα 6,6 τρισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τίτλων ύψους 4,6 τρισ. ευρώ που αγοράστηκαν για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αποπληθωρισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν αντικαθίστανται πλέον καθώς ωριμάζουν.

Οι ερωτηθέντες οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το συνολικό ενεργητικό που κατέχει η ΕΚΤ θα συρρικνωθεί στα 5,4 τρισ. ευρώ πριν δημιουργηθεί το νέο χαρτοφυλάκιο ομολόγων.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων προβλέπει ότι η μέση διάρκεια του νέου χαρτοφυλακίου θα είναι 3-5 έτη, ενώ σχεδόν το 80% δηλώνει ότι η επιλέξιμη διάρκεια ζωής των ομολόγων θα περιορίζεται στα 10, ή λιγότερο, έτη. Τα δύο τρίτα των οικονομολόγων αναμένουν ότι η ΕΚΤ δεν θα ανακοινώσει στόχο για τα χαρτοφυλάκιά της μόλις αρχίσουν οι αγορές. Όσοι διαφωνούν, προβλέπουν πως αυτό θα αγγίξει τα 650 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Koντόπουλος (ΕΧΑΕ): Η μετάταξη του ΧΑ στις ώριμες αγορές, το «αγκάθι» της JP Morgan και ο νέος κανονισμός

ΤτΕ: Η μάχη μισθών, κερδών και ακρίβειας (διαγράμματα)

Βαθαίνει το ρήγμα ΑΔΜΗΕ με τους Κύπριους για το ηλεκτρικό καλώδιο Αττικής – Κύπρου – Ισραήλ ύψους €1,9 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ 

string(0) ""