επιτόκια

Υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας εάν, τελικά, οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν ισχυρότερες και η οικονομία οδηγηθεί σε άνοδο των τιμών - Σε μια τέτοια περίπτωση η FED, πιθανότατα, θα αναγκαστεί να παρέμβει απότομα

H EKT παρακολουθεί στενά τις χρηματαγορές λόγω της απότομης αύξησης των πραγματικών επιτοκίων, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα με το μέλος του Δ.Σ. Ιζαμπελ Σνάμπελ.

Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, μετά τις Εσθονία και Λετονία, όπου το κόστος χρηματοδότησης για αγορές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώνεται σε 15,8% και 14,42% αντίστοιχα – Τα «κόκκινα» δάνεια… τροχοπέδη στον δανεισμό

Το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 2,98%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1,40% - Τα ελληνικά νοικοκυριά δανείζονται με επιτόκιο 10,75% έναντι 4,86% στην ΕΕ - Υψηλότερο είναι και το κόστος δανεισμού για τις μικρές επιχειρήσεις

Απόρρητο Απόρρητο