επιτόκια

Το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 2,98%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1,40% - Τα ελληνικά νοικοκυριά δανείζονται με επιτόκιο 10,75% έναντι 4,86% στην ΕΕ - Υψηλότερο είναι και το κόστος δανεισμού για τις μικρές επιχειρήσεις