δάνεια

Αν και είναι ακόμη νωρίς να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσοστό των δανειοληπτών που θα αιτηθεί της αναστολής δόσεων το αργότερο έως το τέλος του 2020, τραπεζικές πηγές θεωρούν βέβαιο πως οι… κρούσεις θα ενταθούν μετά και τα νέα περιοριστικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση

Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, μετά τις Εσθονία και Λετονία, όπου το κόστος χρηματοδότησης για αγορές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώνεται σε 15,8% και 14,42% αντίστοιχα – Τα «κόκκινα» δάνεια… τροχοπέδη στον δανεισμό

Ωστόσο μειώθηκαν τα δάνεια στις επιμέρους κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ατομικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και μειώθηκαν οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης

Απόρρητο Απόρρητο