δάνεια

Ποιοι είναι, πώς επιλέγονται, πώς θα τα εγκρίνουν - Η Ελλάδα σκοπεύει να δώσει σε ιδιώτες τα περισσότερα δάνεια απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 25 δισ. ευρώ την πενταετία 2022-2026

Οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία με τους πελάτες τους που πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν δανειακά κεφάλαια 12,8 δισ. ευρώ και με επιτόκιο από 0% έως μόλις 1%

Τα δάνεια που θα χορηγούν οι τράπεζες με μόχλευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν επενδύσεις για Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια – Εξαγωγές και Αύξηση Μέσου Μεγέθους Επιχειρήσεων

Κρας τεστ στις επιλογές που δίνουν οι τράπεζες σε όποιον θέλει να αποκτήσει στέγη – Έρχεται σταθερή δόση και για επαγγελματίες – Γιατί η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα επιτόκια

Μοναδική πρωτοβουλία που μπορεί να βοηθήσει να ξεφύγουμε από αυτήν την απελπιστική κατάσταση, είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θεσπίζει κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες