ομόλογα

Το υπουργείο θα προχωρήσει στην έκδοση δύο τύπων ομολόγων σταθερού επιτοκίου για ομόλογα 50 δισεκατομμυρίων γουάν, διάρκειας πέντε ετών, αλλά και άλλων ομολόγων 50 δισεκατομμυρίων γουάν, επταετούς διάρκειας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηρίξει τις λειτουργίες της αγοράς και να διευκολύνει τη ροή των πιστώσεων στην οικονομία η Fed διεύρυνε την πιστωτική διευκόλυνση που έχει δρομολογήσει για το εταιρικό χρέος

Με τις κεντρικές τράπεζες να υποστηρίζουν τις αγορές ομολόγων, οι πωλήσεις χρέους, και ιδίως οι κοινοπρακτικές εκδόσεις έχουν υψηλή ζήτηση - Παρά το ρεκόρ στις εκδόσεις ομολογών, οι αγορές απορροφούν το καινούργιο χρέος της Ευρώπης