Αναμφίβολα, οι εργαζόμενοι γονείς χρειάζονται επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια από το κράτος προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

Η Ισλανδία, για παράδειγμα, είναι μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για εργαζόμενους γονείς, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Bloomberg, η οποία εξετάζει πώς οι πολιτικές των διαφόρων κρατών επηρεάζουν την ποιότητα της φροντίδας των παιδιών για εργαζόμενους γονείς.

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη χώρα έχει αποφασίσει να ξοδεύει υψηλότερο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της – σχεδόν 1,8%, σύμφωνα με τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) – στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα από οποιοδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, η φροντίδα των παιδιών είναι αρκετά προσιτή στην Ισλανδία, καθώς οι γονείς ξοδεύουν κατά μέσο όρο μόλις, το 5% των εσόδων τους για την παιδική φροντίδα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το CNBC.

Συγκριτικά, οι ΗΠΑ δαπανούν μόλις το 0,3% του ΑΕΠ τους για την πρώιμη εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών. Συγχρόνως, οι εργαζόμενοι γονείς στις ΗΠΑ, ξοδεύουν κατά μέσο όρο, περίπου το 19% των εσόδων τους σε κόστος παιδικής φροντίδας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, αυτές είναι οι πέντε χώρες που προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα παιδικής φροντίδας για τους εργαζόμενους γονείς.

1. Ισλανδία

2. Εσθονία

3. Γερμανία

4. Καναδάς

5. Νέα Ζηλανδία

Στις ΗΠΑ, οι εκτεταμένες ελλείψεις παιδικής φροντίδας και το αυξανόμενο κόστος για την ανατροφή των παιδιών είναι μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών εξουθένωσης μεταξύ των γονέων. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι γονείς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον εργασιακό στίβο κυρίως, από την έναρξη της πανδημίας και εξής, είτε προσωρινά, είτε για πάντα.

Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν παντού σε κάποιο βαθμό, αλλά ορισμένες χώρες εμφανίζονται πιο αφοσιωμένες από άλλες στο να παρέχουν στους εργαζόμενους γονείς οικονομική στήριξη για την ανατροφή των τέκνων. Σημειώνεται ωστόσο, πως οι εργαζόμενοι γονείς με περισσότερους πόρους στη διάθεσή τους είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με έρευνα του 2019 από το κέντρο αμερικανικής προόδου.

Ο Καναδάς, για παράδειγμα, δεσμεύτηκε το 2021 να δαπανήσει 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια για να μειώσει το κόστος της πρώιμης εκπαίδευσης και της παιδικής φροντίδας. Η χώρα ανέφερε έρευνα που δείχνει ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για την εκπαίδευση των πρώτων ετών αποφέρει οικονομική απόδοση έως και 2,80 δολάρια, δίνοντας σε περισσότερους γονείς την ελευθερία να εργάζονται.

Ομοίως, οι πολιτικές της Ισλανδίας προς όφελος των εργαζομένων γονέων είναι ένας λόγος για τον οποίο η χώρα διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων γυναικών. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 82% των ενήλικων γυναικών στην Ισλανδία εργάζονται.

Διαβάστε ακόμη:

MLIV Pulse: Γιατί οι θεσμικοί επενδυτές αναμένουν μείωση της ισοτιμίας του δολαρίου (πίνακες)

Ηλεκτρικά υδροπλάνα: Πότε αρχίζουν τις πτήσεις τους (tweet)

Έρχονται νέες ταμειακές σε εστιατόρια-καφέ και POS στα delivery

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ