Αρχίζει στις 2 ∆εκεµβρίου η κατάθεση των αιτήσεων για τους υποψηφίους πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στον γραπτό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στο ∆ηµόσιο, ο οποίος έχει προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023. Η κατάθεση θα διαρκέσει έως τις 20 ∆εκεµβρίου.

Το υπουργικό συµβούλιο τον προηγούµενο Σεπτέµβριο είχε εγκρίνει 17.942 µόνιµες προσλήψεις στο ∆ηµόσιο για το 2023 (αφορά όλες τις βαθµίδες), ωστόσο σύµφωνα µε πληροφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών, ο τελικός αριθµός των θέσεων θα είναι αυξηµένος εφόσον σε αυτόν τον διαγωνισµό θα ενσωµατωθούν και οι εκκρεµότητες προσλήψεων από το 2022.

Οι προσλήψεις αφορούν υπουργεία, περιφέρειες, δήµους, οργανισµούς. Σύµφωνα µε την προκήρυξη, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καλεί τους ενδιαφεροµένους υποψηφίους πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συµµετοχής, «αίτηση – υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό.

Τονίζεται ότι τα προσόντα που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συµµετοχής του στην εν λόγω διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οσοι δηλαδή διαθέτουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχοµένου, καθώς και σε δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εµπειρία, που πλέον θα έχει σηµαντικά µικρότερη βαρύτητα από άποψη µορίων. Κυριότερη µέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Στη δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικότητας αξιολογούνται ο γλωσσικός και αριθµητικός συλλογισµός, οι δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβληµάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για τις ερωτήσεις γνώσεων και 50% για την εργασιακή αποτελεσµατικότητα. Επιτυχόντες θα είναι όσοι πιάσουν τη βάση σε κάθε µάθηµα και το σύνολο αυτών θα αποτελέσει µια «δεξαµενή» για τους διορισµούς. Στη συνέχεια, θα εκδοθούν οι πίνακες βαθµολογίας ανά κλάδο – ειδικότητα και θα δηµοσιοποιηθεί η προκήρυξη των θέσεων ανά φορέα. Οι προσλήψεις ανά φορέα µετά τη δήλωση επιλογής των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν µε σειρά προτεραιότητας µε βάση τη βαθµολογία των εξετάσεων και επιπλέον τυπικά προσόντα.

Διαβάστε ακόμη 

Αδιέξοδο και βαρύ κλίμα στις Βρυξέλλες για το πλαφόν στο αέριο – Nέο Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 

Η Τουρκία μείωσε στο 9% το επιτόκιο – «Μαχαίρι» 500 μονάδων σε τέσσερις μήνες 

Γερμανία: Απροσδόκητη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος – Ελπίδες για ηπιότερη ύφεση