διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 το πρωί οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 101 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Τουρισμού και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Να σημειωθεί ότι η σχετική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την […]

Σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μοριοδοτείται πρόσθετα η κατοχή πιστοποιήσεων γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Πολλές φορές μάλιστα η κατοχή μίας τέτοιας πιστοποίησης θεωρείται ως απαραίτητο προσόν για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό

Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο από όσους υποψήφιους κληθούν, κατά το Β’ Στάδιο των αιτήσεων, κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ