Στη δημοσιότητα δόθηκε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου η εφαρμοστική εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας με την οποία «κλειδώνει» το νέο πλαίσιο για την Προστασία της Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, οι νέες ρυθμίσεις του νόμου (4808/2021) αφορούν τον όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του διαλείμματος στους εργαζόμενους.

Πιο αναλυτικά, το διάλειμμα θα χορηγείται έπειτα από 4 ώρες εργασίας αντί για 6 που ίσχυε πριν. Ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 30 λεπτά ημερισίως.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, με τον τρόπο αυτό αφενός καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του διαλείμματος στους εργαζόμενους και αφετέρου αποφεύγονται καταχρηστικές πρακτικές όπως η χορήγηση μεγάλης διάρκειας διαλείμματος (π.χ. 1 ώρα ημερησίως), με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου εργασίας με τις ίδιες απολαβές. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.

Διαβούλευση εργοδοτών – εργαζομένων

Σε επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης και της έντασης της εργασίας απαιτείται η χορήγηση διαλείμματος μεγαλύτερης διάρκειας των 30 λεπτών, αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο της διαβούλευσης, μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Στη διαβούλευση εκτιμώνται οι κίνδυνοι που συνδέονται με την οργάνωση του χρόνου εργασίας και λαμβάνονται υπ’ όψη στη σχετική γραπτή εκτίμηση κινδύνου που άπτεται της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (Π.Δ.17/1996).

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε μια επιχείρηση διάλειμμα το οποίο έχει ενταχθεί στο ημερήσιο ωράριο του εργαζόμενου και αποτελεί χρόνο εργασίας, η διάταξη του άρθρου 56 δεν δύναται να τροποποιήσει επί το δυσμενέστερον τη χορήγηση του διαλείμματος σύμφωνα με το Π.Δ.88/99.

Η Ενιαία 3ωρη διακοπή εργασίας

Επιπροσθέτως, καθιερώνεται ενιαία διακοπή χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για μέρος ή για το σύνολο των εργάσιμων ημερών της εβδομάδος.

Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται, πλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους έχει συμφωνηθεί διακεκομμένο ωράριο απασχόλησης στους εργαζόμενους τους, ενιαίο χρονικό διάστημα διακοπής, πράγμα που προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του είδους της επιχείρησης.

Διαβάστε ακόμα:

Τελευταία ευκαιρία για να σβήσετε φόρους και εισφορές με κρατικό χρήμα

Αναπληρωτές καθηγητές: Με SMS η ενημέρωση για την πρόσληψη στις σχολικές μονάδες

Για ποιους επώνυμους χτυπάει η καμπάνα του πλειστηριασμού το Σεπτέμβριο (pics)