ωράριο

Με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας του εργαζόμενου που θα είναι συνδεδεμένη με το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι να καταγράφονται με ακρίβεια οι ώρες εργασίας ή και τηλεργασίας του μισθωτού.

Μετά τη λήξη της πανδημίας, πολλά θα αλλάξουν στον χώρο της εργασίας - Ποια είναι τα δύο κύρια νέα μοντέλα εργασίας που αναμένεται να εφαρμοστούν μελλοντικά από πολλές επιχειρήσεις

  • 1
  • 2