εργαζόμενοι

Βρισκόμαστε λίγο μετά την αρχή μιας νέας κατάστασης που έχει ορίσει η πανδημία, το οποίο σημαίνει πως οι σχετικές απαντήσεις -στις ερωτήσεις που έχουν, δικαίως, δημιουργηθεί- είναι πολύ νωρίς να δοθούν. Αλλά, πολύ γρήγορα, εκ των πραγμάτων, αυτό θα γίνει

Μετά τη λήξη της πανδημίας, πολλά θα αλλάξουν στον χώρο της εργασίας - Ποια είναι τα δύο κύρια νέα μοντέλα εργασίας που αναμένεται να εφαρμοστούν μελλοντικά από πολλές επιχειρήσεις

Το 65% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις ώρες εργασίας τους - Το 40% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής τους.

Τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν λύσεις και τρόπους προκειμένου να βοηθήσουν επαγγελματίες και εργαζομένους να διατηρήσουν τις σχέσεις τους ακόμη και τώρα με την εξ αποστάσεως εργασία

Απόρρητο Απόρρητο