εργαζόμενοι

Σχεδόν όλες οι εταιρείες οι οποίες έλαβαν μέρος στην έρευνα του King’s College απάντησαν πως το εργασιακό μέλλον θα αποτελείται από ένα υβριδικό μοντέλο, με τους εργαζόμενους να διαμοιράζουν την απασχόληση μεταξύ σπιτιού και εργασιακού χώρου - Οι κίνδυνοι της νέας πραγματικότητας

Λόγω της αύξησης των κοινωνικών εντάσεων και της μεγαλύτερης αναγνώρισης της ανισότητας, ιδίως όσον αφορά τις φυλετικές διακρίσεις, θα απαιτηθεί από τους οργανισμούς περισσότερη διαφάνεια αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο

Απόρρητο Απόρρητο