Προσλήψεις 9 υπαλλήλων από τον δήμο Αθηναίων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ενηλίκων και ψυχολόγους ανηλίκων.

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Αθηναίων

ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (6 θέσεις)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2 θέσεις)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (1 θέση)

Η αμοιβή

Τα επιλεγέντα στελέχη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβουν την ακόλουθη αμοιβή:

Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 1.600,00€.

Για τον κωδικό θέσης: 102, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 1.800,00€.

Για τον κωδικό θέσης: 103, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, αποδόσεων και ασφαλιστικών εισφορών στα 1.800,00€.

Η προκήρυξη

 Διαβάστε ακόμη

G7: Πού… σκοντάφτει το σχέδιο για την σχεδόν καθολική απαγόρευση των εξαγωγών προς τη Ρωσία

Τα τιμολόγια της κηραλοιφής, η μάχη των «φουρναραίων», οι υποψίες της ΑΓΕΤ και ο νέος παίκτης του leasing

Τι «βλέπει» η S&P για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναβαθμίσεις και τα επόμενα ορόσημα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ