Ψήφο εμπιστοσύνης προς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα που την τελευταία 10ετία έχει περάσει… διά πυρός και σιδήρου παρείχε η S&P, αναβαθμίζοντας τις τέσσερις συστημικές τράπεζες εν όψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2023.

Ειδικότερα, λίγες ημέρες αφότου αναβαθμίσει σε θετικό – από σταθερό προηγουμένως – το outlook της ελληνικής οικονομίας, ο οίκος αυξάνει τις αξιολογήσεις για Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank, εκτιμώντας πως αμφότερες θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις καλές επιδόσεις του 2022 στο σκέλος, τόσο της κερδοφορίας, όσο και της μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Εθνική Τράπεζα

Η S&P αύξησε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση – σε BB- από B+, με θετικό outlook – εκτιμώντας πως η λειτουργική απόδοση και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας έχουν βελτιωθεί, προσεγγίζοντας το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών με καλύτερη αξιολόγηση, με το χάσμα να μειώνεται περαιτέρω τους επόμενους 12 μήνες. Πιο αναλυτικά, η ΕΤΕ έχει τον καλύτερο δείκτη κάλυψης προβλέψεων για ζημίες δανείων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα (στο 87%), μαζί με κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο 15,7%. Επιπλέον, οι δείκτες κόστους – κινδύνου και NPEs διαμορφώθηκαν στις 70 μονάδες βάσης (bps) και στo 5,2% αντίστοιχα στο τέλος του έτους 2022. «Αναμένουμε ότι το κόστος κινδύνου θα βελτιωθεί σε 50 – 60 μονάδες βάσης έως το 2025, ενώ ο δείκτης NPEs θα πέσει κάτω από το 4,5%», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στο μέλλον θα μπορούσε να αυξήσει τις αξιολογήσεις εάν, για παράδειγμα, η τράπεζα εμφανίσει σταθερά υψηλή απόδοση κερδών και υγιή ποιότητα στοιχείων ενεργητικού ή εάν ο δείκτης κεφαλαίου προσαρμοσμένου στον κίνδυνο (RAC) βελτιωθεί πάνω από το όριο του 7%. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η διοίκηση της τράπεζας στους αναλυτές, σε βάθος τριετίας αναμένει απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 12%, επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7% (με έμφαση σε τομείς, όπως η ενέργεια και οι υποδομές), αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 40 μονάδες βάσης, ενίσχυση του κεφαλαιακού δείκτη κατά 350 μονάδες βάσης και κέρδη ανά μετοχή 0,9 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Σε B+ από B, με θετικό outlook, αύξησε τις αξιολογήσει για την Τράπεζα Πειραιώς, με την S&P να σημειώνει πως κατάφερε να μειώσει τον δείκτη NPEs κάτω από το 10%, αν και η κάλυψη των ζημιών της από τα αποθεματικά είναι χαμηλότερη από αυτή των ΕΤΕ και Eurobank. «Η Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε, επίσης, το LCR και το NSFR της πολύ πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, παρά την πρόωρη αποπληρωμή TLTRO, ύψους εννέα δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022», εξηγεί ο οίκος, εκτιμώντας πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει μειώσει τα NPEs κάτω από το 6%, με κόστος κινδύνου 100 μονάδων βάσης το 2023 και περίπου 90 μονάδων βάσης το 2024. «Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αξιολόγηση της τράπεζας εάν καταφέρει να φέρει τους δείκτες κάλυψης NPE και ζημιών περισσότερο στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες τράπεζες υψηλότερης αξιολόγησης, διατηρώντας, παράλληλα, τον δείκτη RAC πάνω από το όριο του 3%», καταλήγει. Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα που βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στον δείκτη MSCI (σ.σ. οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 11 Μαίου και ενόσω θα έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023, στις 5 του ίδιου μήνα), στοχεύει για εφέτος σε κέρδη ανά μετοχή 0,45 ευρώ, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%, επέκταση των χορηγήσεων κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενίσχυση του συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3% και μείωση του δείκτη «κόκκινων» δανείων κάτω του 6%.

Eurobank

Η νέα αξιολόγηση είναι BB- από B+, με θετικό outlook, με την S&P να σημειώνει πως η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε μεγάλες τιτλοποιήσεις και τώρα απολαμβάνει ισχυρό δείκτη κάλυψης στο 74,6%, μαζί με κεφαλαιακό δείκτη CET-1 στο 15,2%. Επιπλέον, οι δείκτες κόστους κινδύνου και NPEs διαμορφώθηκαν σε 72 μονάδες βάσης και 5,2% αντίστοιχα στο τέλος του 2022, με τον οίκο να αναμένει περαιτέρω βελτίωσή τους έως το 2025 σε 60 μονάδες βάσης και 4,5% – 5% αντίστοιχα. «Λαμβάνοντας στήριξη από το περιβάλλον των επιτοκίων και το ισχυρό franchise της στη Βουλγαρία και την Κύπρο, το βελτιωμένο προφίλ κινδύνου της Eurobank θα ωφελήσει την κερδοφορία και τη δημιουργία κεφαλαίων», εξηγεί και συνεχίζει: «Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις αξιολογήσεις εάν η τράπεζα εμφανίσει σταθερή απόδοση κερδών και υγιή ποιότητα στοιχείων ενεργητικού ή εάν ο δείκτης RAC βελτιωθεί σταθερά πάνω από το όριο του 7%». Το νέο business plan της τράπεζας προβλέπει, μεταξύ άλλων, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% – 13% κατ’ έτος, αύξηση κερδών ανά μετοχή 12% ετησίως και αύξηση χορηγήσεων 7% κατ’ έτος, ενώ στα σχέδια της διοίκησης είναι αφενός, η επαναγορά του ποσοστού 1,4% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και αφετέρου, η περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς «αποτυπώματος».

Αlpha Bank

Η S&P προχώρησε σε αναβάθμιση της Alpha Bankσε BB- από Β+, με σταθερό outlook – εστιάζοντας στην προσδοκία για βελτίωση στα κέρδη, την ποιότητα του ενεργητικού και την κεφαλαιοποίησή, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι τα τελευταία χρόνια, λόγω των λιγότερο σταθερών μακροοικονομικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, αναμένει ότι οι πιστωτικές ζημίες του Ομίλου θα συνεχίσουν να μειώνονται, το οποίο θα συνοδευτεί από οριακή αύξηση της κάλυψης των ζημιών από τα αποθεματικά, αλλά η κάλυψη πιθανότατα θα παραμείνει κάτω από αυτή των άλλων τραπεζών με αξιολόγηση «ΒΒ». «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την αύξηση των αξιολογήσεων στην Alpha Bank εάν επιτύχει ταχύτερη εκκαθάριση της κληρονομιάς των προβληματικών δανείων της και υψηλότερη κάλυψη από ζημιές σε σύγκριση με ό, τι αναμένουμε αυτή τη στιγμή», τονίζει. Για το 2023 η τράπεζα αναμένει απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από 9%, δείκτη «κόκκινων» δανείων κάτω του 7% και κέρδη ανά μετοχή 0,23 ευρώ, ενώ το νέο business plan που θα αποκαλυφθεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου στις 8 Μαίου εκτιμάται πως θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

 Διαβάστε ακόμη

Τα τιμολόγια της κηραλοιφής, η μάχη των «φουρναραίων», οι υποψίες της ΑΓΕΤ και ο νέος παίκτης του leasing

G7: Που… σκοντάφτει το σχέδιο για την σχεδόν καθολική απαγόρευση των εξαγωγών προς τη Ρωσία

Τι κρύβεται πίσω από ένα απλό t-shirt των 10 ευρώ; Και γιατί οι millenials αλλάζουν τα δεδομένα;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ