Υποχρεωτική θα είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων από τις εταιρίες στην ΕΕ, ώστε να διευκολύνονται οι συγκρίσεις και να αποκαλύπτονται τυχόν μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη υπέρ μιας νέας οδηγίας που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 άτομα προσωπικό να δημοσιοποιούν πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη σύγκριση των μισθών των εργαζομένων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Με 427 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 76 αποχές, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών, σύμφωνα με τους οποίους τα κριτήρια για τη μισθολογική διάρθρωση όσο και τα συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς το φύλο. Οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και οι τίτλοι των θέσεων αυτών δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο φύλο, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να διεξάγονται χωρίς διακρίσεις.

«Όχι μόνο έχουμε επιτέλους δεσμευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και όλοι οι πολίτες της ΕΕ ενισχύονται, αναγνωρίζονται και προστατεύονται από τις μισθολογικές διακρίσεις», ανέφερε σε δήλωσή της η Σαμίρα Ραφαέλα, μέλος της επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Ως επόμενο βήμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τους νέους κανόνες προτού αυτοί τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία αναμένεται τον Μάιο.

Οι ψηφοφορίες της Πέμπτης ακολουθούν μια πολιτική συμφωνία της ΕΕ που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο σχετικά με έναν νόμο που θα απαιτούσε από τις εισηγμένες εταιρείες να κινηθούν προς το 40% της γυναικείας εκπροσώπησης σε θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντών μέχρι το 2026. Εν τω μεταξύ, η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των αμοιβών των δύο φύλων έχει επιβραδυνθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες σε ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι την αλλαγή του αιώνα για ίσες αμοιβές. Επί του παρόντος, οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ενώ οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται λιγότερο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους χωρών. Το Λουξεμβούργο έχει το μικρότερο χάσμα με 0,7%, ενώ οι γυναίκες της Λετονίας λαμβάνουν κατά μέσο όρο 22,3% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους, συνιστώντας το μεγαλύτερο χάσμα στο μπλοκ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι προκηρύξεις και οι τίτλοι θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτεροι ως προς το φύλο και οι διαδικασίες πρόσληψης να διεξάγονται χωρίς διακρίσεις σε όλο το μπλοκ. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αρχικό μισθολογικό επίπεδο ή το εύρος του στην προκήρυξη της κενής θέσης εργασίας ή πριν από τη συνέντευξη για την πρόσληψη.

Οι εταιρείες θα πρέπει να αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εθνική αρχή και μπορούν επίσης να τις δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους. Εάν η αναφορά των αμοιβών δείχνει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων τουλάχιστον 5%, οι εργοδότες θα πρέπει να διεξάγουν κοινή αξιολόγηση των αμοιβών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, όπως πρόστιμα, για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες.

Διαβάστε ακόμη

ΕΕΕ: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Green Deal Industrial Plan – Καταλυτικός ο ρόλος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Ρομπέρ Γκοσί (Εθνική Ασφαλιστική): Το σχέδιο για την επόμενη μέρα της αρχαιότερης ασφαλιστικής

ΟΛΠ: Εστιάζει στην προσέλκυση Ελλήνων επενδυτών