Μισθολόγιο νέας κοπής και φιλοσοφίας θα ισχύσει στο Δημόσιο από το 2024, με αναπροσαρμογή του βασικού μισθού και ενσωμάτωση επιδομάτων στις συνολικές αποδοχές, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα όπου επιδόματα και προσωπικές διαφορές δίνονται κατά περίπτωση.

Το νέο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα επιφέρει αλλαγές σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, με έμφαση στα χαμηλότερα (στους εισαγωγικούς μισθούς) αλλά και στις θέσεις ευθύνης, στους ενστόλους και στα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό). Οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις αποδοχές περίπου 600.000-700.000 υπαλλήλων. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, «δεν μιλάμε για μπαλώματα στο υφιστάμενο μισθολόγιο, αλλά για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση που στόχο έχει να διορθώσει μισθολογικές αδικίες, να ενισχύσει τους εισαγωγικούς μισθούς και να εισαγάγει κίνητρα απόδοσης, όχι με βάση την παλιά και οριζόντια λογική, αλλά με βάση τη στοχοθεσία και τη διαφοροποίηση ανάλογα με τη θέση ευθύνης».

Ο νέος σχεδιασμός των αμοιβών θα αφορά τον στενό δημόσιο τομέα αλλά και όλα τα Ειδικά Μισθολόγια, δηλαδή δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, ενστόλους κ.λπ. Αρχικά, προβλέπει βασικές αποδοχές αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα για τα χαμηλά κλιμάκια.

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 713 ευρώ, αλλά κάθε ιδιωτικός υπάλληλος λαμβάνει κάθε χρόνο 14 μισθούς, δηλαδή 12 μηνιαίους μισθούς συν 1 μισθό ως δώρο Χριστουγέννων, συν μισό μισθό ως δώρο Πάσχα και συν μισό μισθό ως επίδομα θερινής άδειας. Στον δημόσιο τομέα, και ειδικότερα στις υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, ο ελάχιστος μισθός που καταβάλλεται σε νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο του κλάδου της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ανέρχεται σε 780 ευρώ τον μήνα, όμως ο υπάλληλος αυτός, όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα, λαμβάνει ετησίως 12 μισθούς. Δεδομένου δε ότι από την 1η Μαΐου του 2023 αναμένεται να χορηγηθεί και νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, η ψαλίδα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο σε βάρος των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτό οι αυξήσεις που θα προκύψουν με το νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι πολύ μεγαλύτερες από των υπόλοιπων απλών υπαλλήλων. Εκτιμάται, δε, ότι οι αυξήσεις των μηνιαίων βασικών μισθών στα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια θα υπερβούν τα 60 ευρώ και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 100 ευρώ μηνιαίως.

Από εκεί και πέρα, στο νέο μισθολόγιο οι συνολικές αποδοχές στο Δημόσιο θα αυξάνονται λόγω της ενσωμάτωσης κάποιων επιδομάτων που δίνονται αποσπασματικά και ανάλογα με τον τομέα. Στην ίδια κατεύθυνση επανεξετάζεται και προσωπική διαφορά, κάτι που έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις στο Δημόσιο. Το δε σύνολο των αποδοχών θα επηρεάζεται και από το αν ο εργαζόμενος κατέχει θέση ευθύνης ή ανάλογα με τη βαθμίδα του επιτυγχάνει τους στόχους παραγωγικότητας. Θα δοθεί, δηλαδή, κίνητρο επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης.

Ετσι η μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου θα συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και συνεπώς συνδέει πλέον τον βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Σε πρώτη φάση θα καταβληθεί φέτος Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων σε υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους υπαλλήλους που επιφορτίστηκαν με την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, ενώ πρώτη η ΑΑΔΕ ήταν εκείνη που συνέδεσε θέσεις ευθύνης και κίνητρα απόδοσης, λειτουργώντας ως πιλότος.

Σήμερα στο Δημόσιο ο πρώτος μεικτός μισθός για υπάλληλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 780 ευρώ, για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 858 ευρώ, για υπάλληλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1.037 ευρώ και για υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.092 ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο μισθό 650.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο θα συμπαρασύρει και τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου ενιαίου μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, του χρόνου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τις μηνιαίες αποδοχές τους να αυξάνονται μέσω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου. Η συνολική ενίσχυση για τους δημοσίους υπαλλήλους θα φτάσει στα 900 εκατ. ευρώ, αφού στα 500 εκατ. που θα εκταμιευτούν από τον κρατικό προϋπολογισμό προστίθενται τα ποσά από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που αφορά 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, και η αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης, μέτρα που ισχύουν από φέτος.

Οπως προαναφέρθηκε, τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα λάβουν αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, ώστε να συγκλίνουν οι κατώτατοι μισθοί στο Δημόσιο με αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις, επίσης, θα δουν και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι τμηματάρχες.

Μεταξύ άλλων, το ενιαίο μισθολόγιο σχεδιάζεται ώστε να:

■ Ενσωματώνει στον βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

■ Εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και, συνεπώς, συνδέει πλέον τον βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό.

■ Καταργεί τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις και προσδιορίζει τα επιδόματα που θα καταβάλλονται, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

■ Χορηγεί κίνητρο επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης.

Η τεχνική δουλειά για το νέο μισθολόγιο έχει ξεκινήσει, αλλά θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για να πάρει τη μορφή νομοσχεδίου.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν στο newmoney: Γιατί «κόψαμε» το TikTok από υπηρεσιακές και προσωπικές συσκευές (tweet + pics)

Market Pass: Aπό το απόγευμα έως τη Δευτέρα οι πρώτες πληρωμές

Τεό Νιάρχος: Οι business του «χρυσού» γόνου με την τέχνη και τον κινηματογράφο (pic)