Αύξηση των αποδοχών για 900.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα από την 1 Ιανουαρίου 2024 σημαίνει και «ξεπάγωμα» των τριετιών.

Όπως διευκρινίστηκε, οι τριετίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν θα υπολογιστεί ο χρόνος από τον Φεβρουάριο του 2012 έως το τέλος του 2023.

Οι ωφελούμενοι

Από τη διαδικασία ωφελούνται τόσο οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που είχαν εξασφαλίσει το δικαίωμα προσαύξησης από το παρελθόν, όσο και οι νέοι, που θα λάβουν την πρώτη αύξησή τους λόγω προϋπηρεσίας την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για περίπου 550.000 με 600.000 εργαζομένους που σήμερα λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό των 780 ευρώ τον μήνα.

Πρακτικά, οι παλαιοί εργαζόμενοι είναι οι πλέον κερδισμένοι, καθώς γι’ αυτούς συνεχίζει να μετρά ο ασφαλιστικός χρόνος από εκεί που σταμάτησε.

Επίσης, αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες προβλέπουν σήμερα ή θα προβλέψουν στο μέλλον προσαυξήσεις προϋπηρεσίας. Συνεπώς, ωφελούνται περίπου 300.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που καλύπτονται από τις ισχύουσες σήμερα κλαδικές συμβάσεις.

Αυτοί που δεν θα ωφεληθούν είναι οι μισθωτοί που δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση σε ισχύ και λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από τον κατώτατο.

Για όσους έχουν ατομικές συμβάσεις, ισχύει η συμψηφιστική διαδικασία. Δηλαδή, οι προσαυξήσεις που μπορεί να έχουν λάβει κατά τη διάρκεια αυτής της 12ετίας που μεσολάβησε, αν είναι μεγαλύτερες από τις τριετίες που δικαιούνται, συμψηφίζονται.

Οσοι δεν έχουν ούτε κλαδική ούτε ατομική σύμβαση καλούνται να διαπραγματευτούν με τους εργοδότες τους την αύξηση του μισθού τους, με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και τις τριετίες που θα τον συνοδεύουν από 1/1/2024 να αποτελεί το «δίχτυ ασφαλείας» τους.

Παραδείγματα

Το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα και παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 14.09.2003

Μέχρι 31.12.2023

 • Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023 = 20 χρόνια, 3 μήνες και 18 ημέρες
 • 8 χρόνια και 5 μήνες έως 14.02.2012
 • Αποδοχές την 31.12.2023= 780 ευρώ και 2 τριετίες (20%)- 936 ευρώ

Από 01.01.2024

 •  Την 01η.08.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 3 τριετίες (30%) = 1014 ευρώ.
 • Αύξηση 234 ευρώ ή 30%
 • Με αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024 κατά π.χ. 5%, οι συνολικές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1064,7 ευρώ ή 36,5%

Παράδειγμα 2: Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 1.05.2006

Μέχρι 31.12.2023

 • Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023 = 17 χρόνια και 8 μήνες:
 • 5 χρόνια, 9 μήνες και 13 ημέρες έως 14.02.2012
 • Αποδοχές την 31η.12.2023 = 780 ευρώ και 1 τριετία (10%)- 858 ευρώ

Από 01.01.2024

 • Την 18η.03.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 2 τριετίες (20%) = 936 ευρώ,
 • Αύξηση 156 ευρώ ή 20%
 • Με αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024 κατά π.χ. 5%, οι συνολικές αποδοχές διαμορφώνονται στα 982,8 ευρώ ή 26%

Παράδειγμα 3: Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 14.10.2009

Μέχρι 31.12.2023

 •  Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023 = 14 χρόνια, 2 μήνες και 18 ημέρες
 • 2 χρόνια και 4 μήνες έως 14.02.2012
 • Αποδοχές την 31η.12.2023 = 780 ευρώ και 1 τριετία (10%)- 858 ευρώ

Από 01.01.2024

 •  Την 01η.09.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 1 τριετία (10%) = 858 ευρώ.
 • Αύξηση 78 ευρώ ή 10%
 • Με αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024 κατά π.χ. 5%, οι συνολικές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1081,1 ευρώ ή 38,6%

Παράδειγμα 4: Υπάλληλος αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό – Προσληφθείς 01.10.2020

Μέχρι 31.12.2023

 • Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023 = 3 χρόνια και 3 μήνες
 • Αποδοχές την 31η.12.2023 = 780 ευρώ

Από 01.01.2024

 •  Την 01η.01.2027 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 780 ευρώ και 1 τριετία (10%) = 858 ευρώ.
 • Αύξηση 78 ευρώ ή 10%
 • Με αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024 κατά π.χ. 5%, οι συνολικές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1081,1 ευρώ ή 38,6%

Παράδειγμα 5: Μάγειρας αμειβόμενος με την ισχύουσα Κλαδική ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας – Προσληφθείς 01.10.2005

Μέχρι 31.12.2023

 • Συνολικός Χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 31.12.2023= 18 χρόνια και 3 μήνες
 • Αποδοχές την 31η.12.2023 = βασικός μισθός 911,34 ευρώ και 33,6 ευρώ επίδομα πολυετίας (6 συμπληρωμένα έτη έως 14.02.2012 * 5,6 ευρώ κατ’ έτος), δηλαδή συνολικά 944,94 ευρώ

Από 01.01.2024

 •  Την 17η.08.2024 οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 956,91 ευρώ ο βασικός μισθός και 39,2 ευρώ το επίδομα πολυετίας (7 συμπληρωμένα έτη * 5,6 ευρώ κατ’ έτος) = 996,11 ευρώ.
 • Αύξηση 51,17 ευρώ ή 5,4%.

Διαβάστε ακόμη 

Ίρις Εκτυπώσεις: Νέο σφυρί τον Νοέμβριο με την τιμή στα 8,4 εκατ. ευρώ (pics)

M. Ρήγας στο East Med Gas Forum: Από τους Big Oil, στους Big Carbon

Στα χέρια Σκυλακάκη το πόρισμα για τα μικρά φωτοβολταϊκά – Eισήγηση για πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στο ΔΕΔΔΗΕ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ