INSIDER

Επ. Κεφαλαιαγοράς: 48ωρη απεργία με ευθύνη της διοίκησης

  • newsroom


Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι υπάλληλοι μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής προχωρούν σε 48ωρη απεργία, όχι για να απαιτήσουν χρήματα, αλλά για τον τρόπο λειτουργίας της

Του Δημήτρη Παφίλα

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι υπάλληλοι μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προχωρούν σε 48ωρη απεργία, όχι για να απαιτήσουν χρήματα, αλλά για τον τρόπο λειτουργίας της, ύστερα απο τη καινοφανή απόφαση της διοίκησης του προέδρου κ. Χ Γκότση για με τις υποθέσεις που χρήζουν αναφοράς στις εισαγγελικές αρχές.

Συγκεκριμένα, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, με απόφαση του το δ.σ απαίτησε από τους ελεγκτές και υπαλλήλους να συντάσσουν ξεχωριστές εκθέσεις για το αν μια υπόθεση πρέπει να τυγχάνει δικαστικής διερεύνησης με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να καθυστερούν και να δημιουργούνται, ακόμη και θέματα παραγραφής!

Είναι προφανές ότι διάφοροι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν- ήδη το έχουν κάνει σε ορισμένες υποθέσεις- τις νομικές δικαιολογίες του κ. Γκότση (Κώδικας ποινικής δικονομίας) προκειμένου να αποσείσουν τις κατηγορίες που έχουν εντοπιστεί ύστερα απο ελέγχους, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η δεύτερη εποπτική αρχή στον χρηματοπιστωτικό χώρο– όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος- με την απόφαση επιχειρείται μια θεμελιώδης αλλαγή.

Μέχρι τώρα οι προηγούμενες διοικήσεις – όπως λειτουργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος – αποφάσιζαν επι των εισηγήσεων απο τους ελεγκτές και στάθμιζαν για το αν συντρέχει λόγος προσφυγής στις εισαγγελικές αρχές.

Τώρα η ευθύνη μετατίθεται προς τους υπαλλήλους. Περαιτέρω, υπάρχουν υποθέσεις όπου οι ίδιες οι εισαγγελικές αρχές ζητούν αναφορά απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ειδικά όταν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος, απάτες στις χρηματιστηριακές συναλλαγές κλπ.

Ο σύλλογος των εργαζομένων απο την περασμένη Παρασκευή εξέδωσε ανακοίνωση όπου επισημαίνει τα προβλήματα και καλεί την Διοίκηση να επιλύσει τα θεσμικά και οργανωτικά θέματα. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έχει ως εξής :

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συστάθηκε ως ανεξάρτητο ειδικό εποπτικό όργανο της δημόσιας διοίκησης με οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία καθώς και διοικητική αυτοτέλεια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εμπιστοσύνης των αγορών, της διαφάνειας της χρηματιστηριακής αγοράς, της οικονομικής σταθερότητας, της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης του οικονομικού εγκλήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, αποτελούν τους δύο εποπτικούς φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η μόνη που έχει υποστεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των μνημονιακών ρυθμίσεων, μέτρα που έχουν οδηγήσει σε σοβαρότατη υποβάθμισή της, υπονομεύοντας την προαπαιτούμενη οικονομική και λειτουργική της ανεξαρτησία, καθώς και τη διοικητική της αυτοτέλεια. Με τις ρυθμίσεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποκτήσει πλέον μια αρνητική ιδιαιτερότητα, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπόκειται στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Δημόσιο Τομέα και η εξαίρεσή της έχει αναγνωριστεί μόνο αναφορικά με το σύστημα κινητικότητας των στελεχών. Η αλματώδης αύξηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των απαιτήσεων τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη αποχώρηση του προσωπικού της, που οφείλεται στην συνολική υποβάθμισή της, αντιμετωπίζεται από τη Διοίκησή της χωρίς κεντρικό συνολικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χωρίς καμία πρόβλεψη δημιουργίας κινήτρων για τη διακοπή του κύματος αποχωρήσεων.

Παρά ταύτα, το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την έναρξη της εφαρμογής των μνημονιακών ρυθμίσεων και της συνεπακόλουθης δυσμενούς μεταβολής των εργασιακών του όρων, συνεχίζει να επιδεικνύει το ίδιο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του και να στηρίξει το έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο εγχώρια, όσο και διεθνώς. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με οργανόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες λειτουργίας της , όπου θα περιλαμβάνονται τόσο οι αναλυτικές αρμοδιότητες (περίγραμμα θέσεων), όσο και αντικειμενικά, αναλυτικά και μετρήσιμα κριτήρια που θα αφορούν την επιλογή και αξιολόγηση των στελεχών της, δυσχεραίνει την εκτέλεση του έργου των υπηρεσιών της και εκθέτει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το προσωπικό της σε διαρκείς κινδύνους.

Επιπρόσθετα, οι αποφάσεις της Διοίκησης, σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνονται αιφνιδιαστικά, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος Εργαζομένων να ερευνά, κατ’ ανάγκη, τη νομιμότητά τους. Ως απόρροια της εν λόγω διαλυτικής συμπεριφοράς, επιβαρύνονται δραματικά οι συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τη μέχρι τώρα στάση της δείχνει να αποφεύγει την ανάληψη των ευθυνών που της αναλογούν, ενώ η ασυνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεων έχει δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού στους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους λόγους αυτούς:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 48ωρη προειδοποιητική απεργία στις 7 και 8/11/2017 ΖΗΤΑ για ακόμα μια φορά από τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  να μεριμνήσει άμεσα για την επείγουσα στελέχωση των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με ορθολογική και δίκαιη διαχείριση των υφιστάμενων ανθρωπίνων πόρων και με πρόσληψη νέων, ικανών και κατάλληλων στελεχών και  να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις της και να επαναξιολογήσει τις ενέργειές της, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους ανωτέρω και να αντιγράψει το παρόν κείμενο στην έκθεση που θα συντάξει.