Σε φάση κατασκευής εισέρχεται η σιδηροδρομική στάση Κρυονερίου, στο πλαίσιο αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας, καθώς σήμερα υπεγράφη από την ΕΡΓΟΣΕ η σύμβαση που περιλαμβάνει την κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι, καθώς και την ανακατασκευή της υποδομής και επιδομής της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε μήκος 1.100 μέτρων.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΒΑΞ Α.Ε. και το κόστος του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, ανέρχεται σε 5.804.254,88 ευρώ. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 18 μήνες.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά:

-Στην κατασκευή της σιδηροδρομικής στάσης Κρυονερίου που αναπτύσσεται μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Δεκελείας και Αγίου Στεφάνου στη σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη. Προβλέπονται χώροι για την εξυπηρέτηση των επιβατών και μηχανολογικοί χώροι για την υποστήριξη της στάσης και των σιδηροδρομικών συστημάτων

-Στην κατασκευή μεταλλικής ‘Ανω Πεζοδιάβασης που θα αποτελείται από δύο πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας στα άκρα της (κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας) και συνδετική πεζογέφυρα σε ύψος 7,00 μέτρων

-Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων οδικών έργων (κυκλικές πλατείες, χώροι στάθμευσης, οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας κλπ.) Στις διαμορφώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η κατασκευή πεζοδρομίων με πλακοστρώσεις, κράσπεδα κλπ

-Στην ανακατασκευή της υποδομής και της επιδομής της υφιστάμενης διπλής Σ.Γ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε μήκος 1.100 μέτρων

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των μεταφορών, η ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση των έργων που αναβαθμίζουν τις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας.

Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή ενός έργου πνοής στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ποιοτική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων».

Διαβάστε ακόμη

Scope Ratings για Ελλάδα: Πού οφείλεται η υπεραπόδοση της οικονομίας

Πυρκαγιές: Τοξική ουσία απειλεί την υγεία

Πώς η αξία της Apple ξεπέρασε αυτή του γαλλικού χρηματιστηρίου (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ