«Ο κύβος ερρίφθη» για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό ψηφιοποίησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για την μετατροπή σε…digital μορφή των 630 εκατ. σελίδων έγχαρτων αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, έργο το οποίο θα βάλει (σταδιακά, σε βάθος μιας 3ετίας) το οριστικό τέλος στο «χαρτοβασίλειο» δεκαετιών και την ταλαιπωρία εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Των ιδιοκτητών πάσης φύσεως ακινήτων, δηλαδή, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για κάθε συναλλαγή/αγοραπωλησία να αναζητούν τις κιτρινισμένες συχνά από την πολυκαιρία σελίδες που αποτυπώνουν (ή απεικονίζουν, αν είναι σχεδιαγράμματα) τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της στοιχεία σε κάποιον τόμο στοιβαγμένο στα ράφια των γραφείων της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αποφάσισε επισήμως την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά το έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της προκήρυξης της – πιθανόν ως το τέλος του έτους: των ημερομηνιών της και των όρων της.

Παρόντων του Δημήτριου Σταθάκη, Προέδρου Δ.Σ., του Νικόλαου Φλώρου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ. και των μελών Δ.Σ. ελήφθη ομόφωνη απόφαση –μεταξύ άλλων θεμάτων- και για:

 • Την έγκριση δαπάνης ύψους εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων
  τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα Ευρώ πλέον ΦΠΑ (192.231.230,00€
  πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 238.366.725,00€) για την προμήθεια υπηρεσιών
 • Ψηφιοποίησης των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Την έγκριση της διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
  προς σύναψη σύμβασης πλαίσιο για το ως άνω έργο με εκτιμώμενο
  προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μία
  χιλιάδων διακοσίων τριάντα Ευρώ πλέον ΦΠΑ (192.231.230,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι
  συνολικά 238.366.725,00 €), χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης 30% και με συνολική
  εκτιμώμενη αξία με δικαίωμα προαίρεσης 30%, 309.876.742,76 €
  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι εξελίξεις πλέον «τρέχουν». Κι αυτό, διότι εγκρίθηκε, ακόμα, η εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για μια σειρά ζητημάτων τα οποία συσχετίζονται με τον διαγωνισμό, για:

– την υπογραφή των αναγκαίων δεσμεύσεων
– την έγκριση αλλαγών ήσσονος σημασίας στα τεύχη του υπό στοιχείο 2
προταθέντος διαγωνισμού έως την ημερομηνία προκήρυξής του
– την έγκριση και υπογραφή κάθε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την
υλοποίηση των υπό στοιχείο 4 συμβάσεων
– τον ορισμό επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής
– την υπογραφή των συμβάσεων που θα ανατεθούν
– την υπογραφή, γενικά, κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν διευκρινήσεων επί των τευχών του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προς υλοποίηση της παρούσας
απόφασης

 

 Ισχυρές κοινοπραξίες

«Επί ποδός» βρίσκονται πλέον μεγάλες εταιρίες πληροφορικής και οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι της χώρας, ενώ ενδιαφέρον – σε ανεπίσημο, ως τώρα, επίπεδο- έχει εκδηλωθεί για το mega project όπως έχει γράψει το newmoney και από τα ελληνικά «παρακλάδια» τεχνολογικών «κολοσσών» του εξωτερικού. Δεδομένο θεωρείται από κύκλους της αγοράς ότι θα σχηματισθούν ισχυρές κοινοπραξίες οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό, που αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό θα «χωρισθεί» σε 5 αντί 4 μέρη – όσες και οι γεωγραφικές ενότητες τις οποίες θα αφορά. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με μέχρι πέντε αναδόχους και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού έργου σε βάθος μιας 3ετίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης .

Πρόκειται για «λεπτομέρειες», ωστόσο, οι οποίες θα διευκρινιστούν προσεχώς από τον αρμόδιο φορέα. Το βέβαιο είναι ότι το νερό μπήκε πλέον στο αυλάκι μετά από αρκετούς μήνες αναμονής.

Σταδιακά, τα 390 Υποθηκοφυλακεία θα μετασχηματισθούν σε 92 σύγχρονα νέα Κτηματολογικά Γραφεία, όπου  θα καταγράφεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των εγγράφων και χαρτών για όλες τις δικαιοπραξίες ακινήτων και τότε, σύμφωνα με όσα έχουν εξηγήσει σε προηγούμενη χρονική στιγμή στελέχη της κυβέρνησης, θα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κτηματολόγιο. Την στρατηγική ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου μέχρι το 2024 έχει καταρτίσει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Διοίκηση του Κτηματολογίου.

Διαβάστε ακόμη:

Εγκαίνια Pfizer στη Θεσσαλονίκη – Μητσοτάκης: Eπένδυση-σταθμός για τη χώρα

Evergrande: Αθέτησε και τρίτη πληρωμή ομολογιούχων – Φόβοι για «ντόμινο» χρεoκοπίας και για άλλες εταιρείες

Θάνος Αγγελάκης: Η απαλλαγή από τα βάρη φέρνει αναπτυξιακό κύκλο επενδύσεων 20 εκατ. ευρώ