Ελλάδα

Με τηλεδιάσκεψη οι συνελεύσεις στις πολυκατοικίες

  • Στέλιος Κράλογλου


Έγκυρες οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται με ηλεκτρονικά μέσα

Στην εποχή του κορωνοϊού και της τηλεργασίας όλα γίνονται με απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα. Οι συναθροίσεις απαγορεύονται οπότε μπαίνει φραγμος και στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών που πλέον θα θεωρούνται έγκυρες και όταν γίνονται μέσω internet!

Ετσι θα αποφεύγονται και οι συνήθεις διαπληκτισμοί που παρατηρούνται στις εισόδους των πολυκατοικιών για θέματα οπως η θέρμανση, επισκευές κλπ.

Με το άρθρο 91 του πολυνομοσχεδίου δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της έγκυρης διεξαγωγής κάθε είδους Γενικών Συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. Αυτό αφορά πλέον όχι μόνον τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις νομικές οντότητες που διέπονται από τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι τόσο τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και όλες οι Γενικές Συνελεύσεις των πολυκατοικιών της χώρας, που συνέρχονται συνήθως στο τέλος ή στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει μέχρι την 31.3.2021.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών μπορούν να συγκληθούν και να διεξαχθούν διαδικτυακά με απόφαση των διαχειριστών των πολυκατοικιών, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και πρόσφορων ψηφιακών μέσων για την απομεμακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Με τη χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού κάθε πολυκατοικίας περί απαρτίας και λήψης αποφάσεων. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Το πρόβλημα βεβαία σε ολα αυτά είναι το τι θα γινει με όσους δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του.

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή εργασίας – Δεκέμβριος: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για τα 534 ευρώ

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται το 2021

Bitcoin: Οι 5 κρίσιμες προβλέψεις που πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές για το 2021