Ελλάδα

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ΣΒΕ

  • newsroom


Υπογραφή σμφωνίας για την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία, είναι τα κύρια αντικείμενα της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠαΜακ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με βάση το σύμφωνο που υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ των δυο φορέων.

Η τελετή της υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Από την πλευρά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος υπέγραψε ο Πρόεδρός του, Αθανάσιος Σαββάκης και από την πλευρά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ στη συνέχεια προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα και πληροφοριακό υλικό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των δύο πλευρών, καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Dr. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΕ.

Όπως επισημάνθηκε τόσο από τον κ. Κατρανίδη όσο και από τον κ. Σαββάκη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, έχοντας ήδη αναπτύξει από κοινού μια επιτυχημένη συνεργασία για την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία, στο πλαίσιο του έργου SMecoMP, θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την επαγγελματική κατάρτιση και θα την επεκτείνουν σε συναφείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, και τα δύο μέρη θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προσπαθειών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικολογικής καινοτομίας, καθορίζοντας πιο εξειδικευμένους τομείς συνεργασίας.

Επίσης, θα επιδιώξουν σε συνεργασία την χρηματοδοτική στήριξη για τυχόν συμφωνημένες δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες συνεργασίας, θα συμμετάσχουν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εξειδικευμένα θέματα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του ΣΒΕ ή/και των φοιτητών του ΠαΜακ, αξιοποιώντας, όταν είναι απαραίτητο, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SMecoMP.

Επιπλέον, τα δύο μέρη συμφωνούν να παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών, σε επισκέπτες ερευνητές και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες, ενώ επίσης θα διοργανώνουν από κοινού δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, ημερίδων και δημόσιων διαλέξεων, για την προώθηση νέων ιδεών και την ανάδειξη επιτευγμάτων, τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών, στην περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία.

Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι πενταετής, με προοπτική τριετών ανανεώσεων στο μέλλον.

Διαβάστε ακόμη:

Κόρες – διάδοχοι στο τιμόνι της ελληνικής ναυτιλίας

Εργασίες μέσα στον Αύγουστο για το 5* camping των 12 εκατ. από την Grivalia στη Βούλα

Στέλιος Χατζηιωάννου: Η easy είσοδος του sir στο delivery και τις αστικές μεταφορές