ΣΥΝεργασια

Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 11-15 Απριλίου, θα καταβληθούν 19,3  εκατ. ευρώ σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και 200.000 ευρώ σε 1.500 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους