Διαγωνισμό για σύστημα ανίχνευσης βλαβών υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων έβγαλε στον αέρα χθες ο ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια «Συστήματος ανίχνευσης βλαβών υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων».

Σημειώνεται ότι στη σύμβαση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση εκπαίδευσης οκτώ μισθωτών του ΑΔΜΗΕ στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του Διαχειριστή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το χειρισμό του εξοπλισμού και όλες τις τεχνικές εντοπισμού κάθε είδους σφάλματος (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση). Στη φάση της διακήρυξης θα πρέπει επίσης να κατατεθεί ενδεικτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (περιεχόμενο και διάρκεια), ενώ όλο το εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (παρουσιάσεις, εγχειρίδια κ.λπ.) θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 425.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπαίδευσης των οκτώ μισθωτών του ΑΔΜΗΕ. Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, το παραπάνω ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Η παράδοση του προβλεπόμενου υλικού θα πρέπει γίνει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό λήγει την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, και ώρα 14:00 μ.μ. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει μία ώρα αργότερα.

Ένα απαραίτητο σύστημα

Πρόκειται για μια απολύτως απαραίτητη υποδομή δεδομένου ότι το υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει 400 χλμ υπόγειων γραμμών και 1.040 χλμ υποβρύχιων γραμμών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενώ το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2023-2032, περιλαμβάνει πλήθος νέων χερσαίων και υποβρύχιων διασυνδέσεων.

Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί η Α’ Φάση, η Β’ και η Γ’ Φάση του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων και είναι σε εξέλιξη η Δ’ Φάση. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι ανάδοχοι (Hellenic Cables και Prysmian) του καλωδιακού τμήματος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου με τη Σαντορίνη και το Λαύριο. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η μικρή διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου και βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Σε φάση σχεδιασμού περιλαμβάνονται ακόμη τα έργα διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Συνολικά, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα προστεθούν στο υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς 5.000 νέα χιλιόμετρα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα είναι υποθαλάσσιες.

Επομένως, η αναγκαιότητα ενός τέτοιου συστήματος ανίχνευσης βλαβών υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων είναι άμεση.

Διαβάστε ακόμη:

Μύλοι Αλλατίνη: Σε νέο πλειστηριασμό το 50% του ακινήτου – «Παρών» από τον Όμιλο Φάις (pics)

Crypto: 200.000 Έλληνες «έπαιξαν» και… κάηκαν

Ρέτσος (ΣΕΤΕ): «Στα 5 ισχυρότερα τουριστικά brands παγκοσμίως η Ελλάδα – Στοίχημα τώρα να διατηρηθούμε στην κορυφή»