Παράταση, έως τις 15 Μαΐου 2024, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για ένα ευρύ φάσμα αναβαθμίσεων πρόγραμμα: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερες εταιρείες να εκμεταλλευτούν τη γενναία ενίσχυση που προσφέρει, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν, πλέον, να ενταχθούν, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%, εφόσον δεν διαθέτουν, ακόμη, το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να προσκομιστούν πριν και μετά τις παρεμβάσεις στην επιχείρηση, στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στον Οδηγό Υλοποίησης του προγράμματος.

Τι καλύπτει

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για ένα ευρύ φάσμα αναβαθμίσεων, που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%.

Συγκεκριμένα, καλύπτει:

Αντλίες θερμότητας: αντικατάσταση των αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες, καθαρές αντλίες θερμότητας ή νέα εγκατάσταση.

Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας: Επένδυση σε ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιώντας την ηλιοφάνεια της χώρας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Έξυπνους μετρητές: Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή χρήση της επιχείρησης και βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.

Άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Υποστήριξη για κάθε βελτίωση εξοικονόμησης ενέργειας, που θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει τη μεταφορά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, τον ενεργειακό έλεγχο, δαπάνη Σύμβουλου υποστήριξης αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της, κ.ά.

Γενναίες ενισχύσεις για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

Το «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» έχει προϋπολογισμό 105,5 εκατ. ευρώ και μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, λαμβάνοντας ενίσχυση έως και 10.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

• Μικρές επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 20.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 50%.

• Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 25.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 40%.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

• διαθέτουν ελληνικό αριθμό ΑΦΜ.

• είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

• έχουν συσταθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται πως για τις αιτήσεις ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in – First out). Συνεπώς, όσοι δηλώσουν νωρίτερα το ενδιαφέρον τους, αυξάνουν τις πιθανότητες εξασφάλισης ενίσχυσης για την επιχείρησή τους.

Αναλυτικοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον Οδηγό του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.

Διαβάστε ακόμη

Βloomberg: Πού θα φτάσει το πετρέλαιο: Τι «βλέπουν» οι αναλυτές μετά την επίθεση του Ιράν

Είναι η σαρδέλα το νέο κόκκινο κρέας;

UBS: Πραγματικό το ρίσκο για περαιτέρω άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων – «Βλέπει» πιθανό και το 6,5%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ