Για πρώτη φορά από την εποχή που ο πετρελαϊκός όμιλος της Jetoil πέρασε, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, από την οικογένεια Μαμιδάκη στη Cetrecore Energy κατέγραψε καθαρά κέρδη. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση του 2022, σημειώθηκε θεαματική αύξηση του όγκου των πωληθέντων πετρελαϊκών προϊόντων, οδηγώντας σε εκτίναξη του τζίρου και αντίστοιχη βελτίωση των υπολοίπων μεγεθών.

Ο όγκος πωλήσεων καυσίμων σε μετρικούς τόνους ανήλθε σε 1.158.388,36 έναντι 593.490,54 το 2021, καταγράφοντας αύξηση κατά 95,2%. Έτσι, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1.115.172.663 ευρώ έναντι 618.173.956 ευρώ το 2021, καταγράφοντας άνοδο κατά 80,4%

Όπως σημειώνεται «η αύξηση των πωλήσεων κατά την χρήση 2022 οφείλεται στην αφοσίωση της Διοίκησης της εταιρείας στην αναζήτηση νέων πελατών, στην ανάπτυξη σταθερών εμπορικών σχέσεων με πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού (από Βαλκανικές χώρες) καθώς και στην επέκταση του δικτύου των πρατηρίων.

Επιπλέον η περιστασιακή ενασχόληση της εταιρείας με την πώληση αργού πετρελαίου αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων». Επισημαίνεται ακόμη ότι «από το συνολικό κόστος πωληθέντων ποσού €1.106 εκατ. (2021: €610εκ.), ποσό ύψους €1.099 εκατ. αφορά αναλώσεις αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ το αντίστοιχο ποσό του 2021 ήταν €600 εκατ.».

Η χρήση 2022 είναι η πρώτη κατά την οποία το EBITDA έχει κέρδη ύψους 40.762.288,44 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 2.075.122,32 ευρώ κατά τη χρήση 2021. Μάλιστα, το EBITDA της χρήσης παραμένει θετικό ακόμα και με εξαίρεση της άφεσης χρέους από την Cetrecore Energy GmbH ποσού 36.940.137,25 ευρώ, διαμορφούμενο στο ποσό των 3.822.151,19 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντική βελτίωση της πορείας της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων του 2022 μεταστράφηκαν σε κέρδη έναντι ζημιών κατά το σύνολο των προηγούμενων χρήσεων δραστηριοποίησης της. Έτσι διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 17.921.803 ευρώ, έναντι ζημιών 13.166.099 ευρώ το 2021.

Παράλληλα, εντός του 2022 συνεχίστηκε το πρόγραμμα επενδύσεων, με δαπάνες ύψους περίπου 500.000 ευρώ για την επισκευή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, για την ανάπτυξη του δικτύου των πρατηρίων τα οποία λειτουργούν με την επωνυμία Jetoil καθώς και για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε το κύριο πρόγραμμα αναβάθμισης και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο Καλοχώρι, με τη συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα των 21 δεξαμενών για την αποθήκευση καυσίμων να ανέρχεται σε 192.624 m3.

Ωστόσο, η εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 είχε αρνητικά κεφάλαια κίνησης κατά περίπου 38,9 εκατ. ευρώ, με το πιο σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, να αφορά σε υποχρέωση 24 εκατ. προς την μητρική εταιρεία Cetracore Energy GmbH «από χρηματική διευκόλυνση» και σε υποχρέωση προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Mercantile & Maritime Energy ποσού 73 εκατ. για την εισαγωγή καυσίμου Diesel.

Πώς επηρεάζουν οι γενικότερες εξελίξεις

Όσον αφορά το γενικότερο περιβάλλον, η διοίκηση αναφέρει ότι «το 2022, επηρεάστηκε ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο. Η εταιρεία επηρεάστηκε πολυεπίπεδα, δεδομένου ότι για την ελληνική αγορά πετρελαιοειδών η Ρωσία αποτελεί παραδοσιακά βασική χώρα προέλευσης, ενώ παράλληλα υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, με το δολάριο να αποτελεί το βασικό νόμισμα για το διεθνές εμπόριο πετρελαιοειδών».

Ακόμη επισημαίνεται ότι «τα αναφερόμενα προβλήματα επηρέασαν το σύνολο του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας καθώς και ότι «η απαγόρευση πραγματοποίησης πληρωμών προς τη Ρωσία, βάσει Κοινοτικής οδηγίας, έχει καταστήσει υπερήμερη την εταιρεία ως προς τις υποχρεώσεις της προς Ρωσική Τράπεζα (Credit Bank of Moscow), από την οποία έχει ληφθεί ομολογιακό δάνειο».

Τι «βλέπει» για φέτος

Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, το 2023 αναμένεται να έχει μεταβολές για τον κλάδο σε σχέση με το 2022, όχι μόνο λόγω της γενικότερης εικόνας που επικρατεί παγκοσμίως σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα εναλλακτικά καύσιμα, αλλά και λόγω της συνέχισης της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που προβλέπεται να επηρεάσει σημαντικά τον παγκόσμιο κλάδο της ενέργειας.

Όσον αφορά την εταιρεία, για φέτος στοχεύει «στην επίτευξη των ετήσιων επιχειρηματικών της στόχων σχετικά με την κερδοφορία της με την περαιτέρω συρρίκνωση των λειτουργικών της εξόδων και δημιουργώντας παράλληλα υποδομές για μια μακροχρόνια ανάπτυξη ώστε να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία υψηλής απόδοσης, η οποία θα παρέχει άριστη εμπειρία στους πελάτες της».

Στις βασικές επιδιώξεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  •  Η ανάπτυξη επιπρόσθετων καναλιών πώλησης/ διανομής.
  • Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών συνεργασίας με σημαντικούς παράγοντες της εγχώριας αγοράς.
  • Η σταθεροποίηση των λειτουργιών της εταιρείας προς τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων. (Σημειώνεται ότι εγκαινίασε το πρώτο της πλήρως ιδιόκτητο πρατήριο στο Καλοχώρι εντός του 2022).
  • Η εκμετάλλευση της στρατηγικής θέσης του σταθμού στο Καλοχώρι με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω των υπηρεσιών αποθήκευσης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2023 πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή του συνόλου των ρυθμίσεων που αφορούσαν καταλογισμούς φόρων της Mamidoil-Jetoil A.E. με την καταβολή ποσού 8 εκατ. ευρώ. Ακόμη, από τον Ιούλιο αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ενώ διατηρείται και το γραφείο στην Κηφισιά Αττικής με περιορισμένη στελέχωση.

Διαβάστε ακόμη

Αθανάσιος Πάπιστας: Από το Βατοπέδι στο… διπλό σφυρί (pics)

Ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο, οι προκρατήσεις του τουρισμού, ο αθόρυβος Ιάπωνας, τα βαριά ονόματα στα αιολικά και το deal Attica-ΑΝΕΚ

5 εντυπωσιακά ποδήλατα με στυλ και κορυφαίες επιδόσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ