Με διαφορά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ εμφανίζεται το μερίδιο που κατείχε στην αγορά ενέργειας το 2021 ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

O δείκτης μεριδίου αγοράς περιγράφει πόση ενέργεια εξυπηρετεί η μεγαλύτερη εταιρεία του δικτύου σε μια αγορά. Όπως σημειώνει η Eurostat, τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς υποδηλώνουν μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή αγορά.

Το 2021 το υψηλότερο μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκε στην Κύπρο (88%), στη Γαλλία (79%), την Κροατία (76%) και την Εσθονία (64%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν λιγότερο από 20% σε τέσσερα κράτη – μέλη της ΕΕ: Πολωνία, Λιθουανία και Ιταλία (17%) και Σουηδία (19%).

Στην Ελλάδα, το 2021 το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 45%.

Σε ετήσια βάση, από το 2020 έως το 2021, η μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου αγοράς αναφέρθηκε στην Ιρλανδία (32%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Πορτογαλία (-32%).

Η αύξηση της μετοχής υποδηλώνει αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς, για παράδειγμα μετά από συγχώνευση μεγάλων συμμετεχόντων στην αγορά. Αντίθετα, η μείωση της μετοχής δείχνει μείωση της συγκέντρωσης της αγοράς. Αλλαγή κάτω του 10% ανέφεραν 15 κράτη – μέλη της ΕΕ για το διάστημα από το 2020 έως το 2021 .

Εξάλλου, όσον αφορά τις εισαγωγές και την παραγωγή φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ήταν 100% στην Εσθονία, τη Μάλτα και τη Σουηδία, όπου μόνο μία οντότητα κυριαρχούσε στην εθνική παραγωγή και στις εισαγωγές. Το 2021, η ακαθάριστη διαθέσιμη ενέργεια από φυσικό αέριο ήταν μόνο 2,3% του συνόλου στη Σουηδία. Η Μάλτα είναι μια μικρή αγορά, επομένως αναμένεται ότι μία οντότητα θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής και παραγωγής φυσικού αερίου είχε το χαμηλότερο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά στην Ιρλανδία (22%) και στην Τσεχία (23%). Στην Ελλάδα, το 2021 το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου ήταν 38%.

Σε ετήσια βάση, από το 2020 έως το 2021, η μεγαλύτερη μείωση μεριδίου αγοράς αναφέρθηκε στην Κροατία (-45%) και στην Τσεχία (-38%). Ο αριθμός των κύριων εταιρειών που εισάγουν ή παράγουν φυσικό αέριο για την τοπική αγορά αυξήθηκε από 5 σε 6 στην Τσεχία και από 3 σε 5 στην Κροατία.

Σε σύγκριση με το 2013, το μερίδιο αγοράς της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής και παραγωγής φυσικού αερίου μειώθηκε σε 14 μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία το 2021. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-61 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (-54 π.μ.) και την Τσεχία (- 46 π.μ.).

Εν τω μεταξύ, το μερίδιο παρέμεινε το ίδιο στη Σουηδία (στο 100%), ενώ αυξήθηκε σε τέσσερα μέλη της ΕΕ: Λιθουανία (+22 π.μ.), Εσθονία (+16 ποσοστιαίες μονάδες), Σλοβακία (+13 ποσοστιαίες μονάδες) και Βέλγιο (+7 ποσοστιαίες μονάδες).

Διαβάστε ακόμη

Seanergy Maritime: Κέρδη $17,2 εκατ. για το οικονομικό έτος 2022 (πίνακες)

Amazon: Παρουσίασε τους πρώτους δορυφόρους του Project Kuiper

ΡΑΕ: Oι εργαζόμενοι «ρίχνουν στην πυρά» το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη νέα υπεραρχή Ενέργειας Υδάτων και Αποβλήτων