Μια μεγάλη εκκρεμότητα για τη ΔΕΗ αλλά και για τη χώρα κλείνει με τη νομοθετική ρύθμιση που οδεύει στη Βουλή και προβλέπει τη διευθέτηση της υπόθεσης antiτrust που αφορά στο μονοπώλιο της Επιχείρησης στον λιγνίτη.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό η ρύθμιση ώστε μέχρι τα τέλη του έτους η Επιχείρηση να έχει προχωρήσει στο πρώτο πακέτο πώλησης ενέργειας στους προμηθευτές.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από την Κομισιόν ότι εγκρίθηκε η τροποποιημένη πρόταση των διορθωτικών μέτρων που είχε υποβάλλει στην Κομισιόν η χώρα μας.

Τα μέτρα αυτά ορίζουν ότι η ΔΕΗ θα πουλάει ανά τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χρηματιστήριο (ΕΕΧ) ή το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας (HEnEx).

Ως εκ τούτου, οι αγοραστές θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή τιμή, κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, κάτι που κρίνεται ως μία πολύ σημαντική παράμετρος για την αγορά σε μια περίοδο εκτίναξης του κόστους χονδρεμπορικής.

Έτσι θα ενισχυθεί η δυνατότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να προμηθεύονται ενέργεια στην προθεσμιακή αγορά και να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών.

Η ΔΕΗ θα αποκτήσει καθαρή θέση πωλητή και σύμφωνα με πληροφορίες θα αξιοποιήσει για αυτό το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι οι πωλήσεις των συγκεκριμένων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αγορές της κατά συγκεκριμένο όγκο.
Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται θα διασφαλιστεί η διάθεση επαρκών ποσοτήτων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανταγωνιστές της. Οι ποσότητες που θα πωλούνται υπολογίζονται ως μερίδιο της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

Ως εκ τούτου, η υποχρέωση της Επιχείρησης μειώνεται αναλογικά προς τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή της. Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πωλήσεων και των παραδόσεων θα δώσουν στους ανταγωνιστές της τη δυνατότητα να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι κατάλληλα για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό, με την επιφύλαξη ορισμένων τροποποιήσεων που αποτελούν το αντικείμενο της τελευταίας  απόφασης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίζεται πλήρως η παραβίαση που διαπίστωσε στην απόφασή της το 2008, δεδομένου του ελληνικού σχεδίου για την απόσυρση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έως το 2023, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ.

Οι όγκοι που αναμένεται να πωλεί η ΔΕΗ στους ανταγωνιστές της συνδέονται άμεσα με την ποσότητα της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της, αλλά τα διορθωτικά μέτρα δεν την υποχρεώνουν να παράγει τους όγκους που πρέπει να πωλεί μέσω λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.

Η ΔΕΗ θα έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να παράγει τους όγκους αυτούς με οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Καμία επίπτωση στα οικονομικά της ΔΕΗ από την εκχώρηση δικαιωμάτων στο λιγνίτη

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας με την Ελληνική Δημοκρατία για την υπόθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη, η ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για την οριστική επίλυση της υπόθεσης η οποία εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια.

Η ανακοίνωση δεν δημιουργεί εκπλήξεις όπως αναφέρει για το βασικό περιεχόμενο της συμφωνίας, αναμένεται βεβαίως η αποσαφήνιση των λεπτομερειών της για την υλοποίησή της μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται η θετική διάσταση της συμφωνίας που αφορά (i) τη σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με τις τιμές που θα διαμορφώνονται από την Αγορά και (ii) τον περιορισμένο χρόνο διάθεσής τους.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματά της.