Ενέργεια & Περιβάλλον

Φυσικό αέριο (LNG): Από 42 φορτία πέρυσι, μόλις 14 φέτος στο 5μηνο Ιουνίου-Οκτωβρίου

  • Σταύρος Γριμάνης


Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εκφορτώσεις στη Ρεβυθούσα - Μόλις 2 φορτία προγραμματισμένα για τον επόμενο μήνα

Η κρίση του φυσικού αερίου που μαστίζει την παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα με εντονότατες συνέπειες την ευρωπαϊκή, «περιγράφεται» όσον αφορά τη χώρα μας και από τα στοιχεία των εκφορτώσεων LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του φετινού πενταμήνου Ιουνίου-Οκτωβρίου έχουν εκφορτωθεί ή προγραμματίζονται μόλις 14 φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαμε 42 φορτία.

Ακόμη πιο ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά είναι το γεγονός ότι με βάση το τελικό μηνιαίο πρόγραμμα εκφορτώσεων για τον Οκτώβριο είναι προγραμματισμένα μόλις 2 φορτία και συγκεκριμένα της Mytilineos στις 18 Οκτωβρίου για 147.710 κ.μ. και της Elpedison στις 28 Οκτωβρίου, επίσης για 147.710 κ.μ.

Για αυτό τον μήνα ήταν προγραμματισμένα 3 φορτία. Το πρώτο στις 8 Σεπτεμβρίου για λογαριασμό της Motor Oil και της ΔΕΗ, για ποσότητες 39.881 κ.μ. και 107.829 κ.μ., αντίστοιχα, στις 14 Σεπτεμβρίου ήρθε φορτίο για τη ΔΕΠΑ με 73.855 κ.μ., ενώ στις 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται φορτίο 147.710 κ.μ. για την Elpedison.

  • Τον Αύγουστο ήρθαν επίσης 3 φορτία, για ΔΕΗ-Motor Oil (51.669 κ.μ. και 96.011 κ.μ. αντίστοιχα), Elpedison (147.710 κ.μ.) και Ήρων Ενεργειακή (147.710 κ.μ.).
  • Τον Ιούλιο είχαμε 4 φορτία, με τα 2 (73.855 κ.μ. έκαστο) για λογαριασμό της ΔΕΠΑ, 1 για λογαριασμό των ΔΕΗ-Motor Oil (για 96.011 κ.μ. και 51.699 κ.μ. αντίστοιχα) και 1 για τη Mytilineos (147.710 κ.μ.).
  • Τον Ιούνιο είχαμε μόλις 2 φορτία, της ΔΕΠΑ (73.855 κ.μ.) και της Mytilineos (147.710 κ.μ.).

Η σύγκριση με το περσινό 5μηνο

Η σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο πεντάμηνο είναι καταλυτική. Έτσι, με βάση τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2020 είχαμε στη Ρεβυθούσα 16 φορτία και ειδικότερα 6 της Mylilineos (κατά χρονολογική σειρά εκφόρτωσης για ποσότητες 142.537 κ.μ, 58.507 κ.μ., 149.254 κ.μ., 149.254 κ.μ., 149.254 κ.μ., 149.254 κ.μ.), 7 φορτία της Elpedison (για ποσότητες 73.855 κ.μ., 51.699 κ.μ., 73.855 κ.μ., 73.855 κ.μ., 51.699 κ.μ., 73.855 κ.μ., 73.855 κ.μ.), και 3 φορτία της ΔΕΠΑ (για ποσότητες 71.221 κ.μ., 147.000 κ.μ. και 147.000 κ.μ.).

  • Τον Ιούλιο του 2020 είχαμε 11 φορτία και ειδικότερα 5 της Elpedison (για ποσότητες 73.855 κ.μ., 73.855 κ.μ., 51.699 κ.μ., 73.855 κ.μ. και 73.855 κ.μ.), 4 φορτία για τη Mytilineos (για ποσότητες 119.403 κ.μ., 134.328 κ.μ., 134.328 κ.μ. και 137.313 κ.μ.) και 2 φορτία για την ΔΕΠΑ (73.500 κ.μ. και 73.500 κ.μ.).
  • Τον Αύγουστο του 2020 είχαμε 6 φορτία και συγκεκριμένα 2 για τη ΔΕΠΑ (73.500 κ.μ. και 73.000 κ.μ.), 2 για την Elpedison (36.928 κ.μ. και 73.855 κ.μ.) 1 για τη Motor Oil (36.927 κ.μ.) και 1 για τη Mytilineos (147.710 κ.μ.).
  • Τον Σεπτέμβριο του 2020 είχαμε 5 φορτία και ειδικότερα για τη Mytilineos (74.627 κ.μ.), τη Motor Oil (39.928 κ.μ.), την Elpedison (7.386 κ.μ.), τη ΔΕΗ (103.397 κ.μ.) και τη ΔΕΠΑ (73.000 κ.μ.).
  • Τέλος, τον Οκτώβριο του 2020 είχαμε 4 φορτία, για την Elpedison (73.855 κ.μ.), τη Mytilineos (73.855 κ.μ. και 73.000 κ.μ.) και τη ΔΕΠΑ (73.000 κ.μ.).

Σε επίπεδο συνολικών ποσοτήτων στο πεντάμηνο Ιουνίου-Οκτωβρίου, φέτος έχουμε 1.772.490 κ.μ., ενώ στο περσινό αντίστοιχο διάστημα 3.698.413 κ.μ., κάτι που μιλάει από μόνο του.

Ανά μήνα η σύγκριση δείχνει ότι για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι συνολικές ποσότητες δεν έχουν μεγάλη διαφοροποίηση. Αντίθετα, για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η διαφορά είναι χαώδης. Ειδικότερα, φέτος τον Ιούνιο είχαμε εκφορτώσεις 221.565 κ.μ. έναντι 1.635.954 κ.μ. τον Ιούνιο του 2020 και τον Ιούλιο 443.130 κ.μ. έναντι 1.019.491 κ.μ.