Τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ακόμη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο έχει και τυπικά στα χέρια του ο Όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Πρόκειται για τη μονάδα που βασίζεται στην άδεια παραγωγής την οποία είχε εξασφαλίσει η Axpo International S.A. μέσω της Axpo Generation Hellas Α.Ε. το 2010.

Αυτή η άδεια προβλέπει σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (και εναλλακτικό ντίζελ) ονομαστικής ισχύος 153 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 153 MW, στην περιοχή της Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας στη Φθιώτιδα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 με την επωνυμία «EGL Generation Hellas Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας », με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Προ ετών, ωστόσο, η Axpo Generation Hellas Α.Ε. πέρασε στον έλεγχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μετονομάστηκε σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Φθιώτιδας Μ.Α.Ε., με επικεφαλής (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον Γιώργο Κούβαρη.

Η εταιρεία μέχρι τώρα έχει μηδενικό κύκλο εργασιών. Μάλιστα όπως σημειώνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2022 «ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο ισχύος 153 ΜW που αναπτύσσει η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης και σε αυτό το στάδιο η μελλοντική πορεία της εταιρείας είναι συνάρτηση των σχετικών εξελίξεων».

Η εταιρεία κατέχει αγροτεμάχιο 66.104,55 τ.μ. στη θέση «Αλπότρυπες» ή «Κάτω Τιθορέα» στην κοινότητα Μοδίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, με τη συνολική αξία κτήσης των ακινήτων της την 31.12.2022 να ανέρχεται σε ποσό 316.000 ευρώ.

Παράλληλα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 έχει καταστεί μικρότερο του ½ του μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018. Όπως τονίζεται σχετικά «στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, θα ληφθεί απόφαση για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και το μέλλον της, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση της και την έλλειψη ουσιαστικού αντικειμένου εργασιών».

Η αίτηση και απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Ωστόσο, στις 4 Μαΐου 2023 υποβλήθηκε στη ΡΑΑΕΥ αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ως προς τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης και της επωνυμίας της κατόχου εταιρείας, αλλά και ως προς την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης του έργου.

Έτσι, η Ρυθμιστική Αρχή αποφάσισε πριν λίγες μέρες την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ονομαστικής ισχύος 153 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 153 MW, ως προς:

Α) τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της κατόχου εταιρείας, από «Axpo International S.A.» με ποσοστό 100% σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με ποσοστό 100%.

Β) τη μεταβολή της επωνυμίας της κατόχου εταιρείας από «Axpo Generation Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» με δ.τ. «Axpo Gen Hellas A.E.» σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Φθιώτιδας Μ.Α.Ε.» και

Γ) την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης του έργου, ήτοι μέσω ιδίων κεφαλαίων της μετόχου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η άδεια έχει διάρκεια ισχύος για 40 έτη, και ειδικότερα έως τις 08.04.2050.

Το δυναμικό του Ομίλου

Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει στη «φαρέτρα» του ένα ακόμη γερό χαρτί, ανεξάρτητα από το πότε θα το χρησιμοποιήσει, το οποίο θα ενισχύσει δυνητικά περαιτέρω τη θέση του στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από θερμικές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της θερμικής ενέργειας μέσω της θυγατρικής ΗΡΩΝ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αποτελώντας τον πρώτο ιδιωτικό όμιλο που υλοποίησε επένδυση για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Στο χαρτοφυλάκιο της ΗΡΩΝ ανήκουν σήμερα οι δύο μονάδες ΗΡΩΝ Ι ισχύος 147 MW και ΗΡΩΝ ΙΙ ισχύος 435 MW,, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 582 MW.

Παράλληλα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από κοινού με τον Όμιλο Motor Oil αναπτύσσει στην Κομοτηνή τη νέα πρότυπη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο ισχύος 877 MW, της εταιρείας «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής», μέσω επένδυσης 375 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Επιτόκια: Αρνητική επίδοση για την Ελλάδα στο κόστος αγοράς στέγης – Τι ισχύει με τις καταθέσεις

Ο Ερντογάν (ψαράκι χωρίς κρασί), ο Μαθιός, το ΕΚΟΜΕ και τα κανάλια, τα μεγάλα κέρδη των Big 4 και ο Πέτρος Στάθης με τη Sotheby’s

Θα «βουλιάξουν» οι χειμερινοί προορισμοί τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ