φυσικό αέριο

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και έχει λάβει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκτιμάται ότι η επικείμενη κρίση φυσικού αερίου στη Βρετανία θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε από τους 55 προμηθευτές ενέργειας της χώρας είναι αμφίβολο το αν θα μπορέσουν να αντέξουν τουλάχιστον οι 10 μέχρι το τέλος του χρόνου

Τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, αφού οι πάροχοι άρχισαν να περνούν στους καταναλωτές την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου