Τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών αδειών σε περιοχές που συντελείται η εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, αλλά και την επιτάχυνση της χωροθέτησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) προβλέπουν μεταξύ άλλων, οι πολεοδομικές και χωροταξικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που κατατέθηκε χθες στη Bουλή.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, «η χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή ολοκληρώνει τον κύκλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εκκίνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα φρενάρουν την εκτός σχεδίου δόμηση και θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας».

Με τις ΖΥΣ το υπουργείο αναβιώνει τον παλιότερο σχεδιασμό για την λειτουργία της Τράπεζας Γης, η οποία είχε συνδεθεί και με την τακτοποίηση των μεγάλων πολεοδομικών παραβάσεων (κατηγορία 5) μέσω μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Όπως δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας πολεοδομικού σχεδιασμού κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει ως σκέψη και σε συνδυασμό και με την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, με τις οριστικές αποφάσεις να μεταφέρονται για το γ’ τρίμηνο του έτους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι μελέτες για τις ΖΥΣ θα προκηρυχθούν τον επόμενο Νοέμβριο και θα χρηματοδοτηθούν με 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τον ίδιο χρηματοδοτικό μηχανισμό θα αντληθούν πόροι ύψους 260 εκατ. ευρώ και για την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, για τα οποία οι μελέτες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του μήνα και να ακολουθήσουν άλλοι τρεις κύκλοι έως τα τέλη του χρόνου.

Όπως αναφέρθηκε με τις ΖΥΣ θα δοθεί έμφαση και στα αστικά κέντρα, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό μοντέλο ενώ δίνεται η δυνατότητα οι ζώνες αυτές να καθορίζονται και μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και παράλληλα να μπορούν να μπαίνουν και σε επιχειρηματικά πάρκα.

Τις αναθέσεις που αφορούν τα πρώτα 11 πολεοδομικά σχέδια έχει αναλάβει το ΤΕΕ. Οι  προδιαγραφές είναι ήδη  έτοιμες και έχουν σταλεί οι προκηρύξεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όπως μάλιστα αναφέρθηκε χθες, οι  πόροι για τα ΤΠΣ είναι οι πρώτοι που εγγράφτηκαν στο ταμείο Ανάκαμψης και έχουν πάρει κωδικό.

Το ΤΕΕ, έχει επίσης αναλάβει την σύνταξη του Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (β’ στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), και των σχετικών μελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018.

Νέες παρατάσεις και αναστολές

Στις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται και κάποιες  παρατάσεις και αναστολές προθεσμιών και συγκεκριμένα:

α) Η παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικού του Ιανουαρίου 2021 χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 30/9/2021.

β) Η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση  καταβολής της αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024.

γ) Η παροχή δυνατότητας αναστολής οικοδομικών αδειών κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

δ) Η ένταξη στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών για προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον δεν υπερβαίνει το 50% της υπάρχουσας δόμησης τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου δόμηση. Επίσης οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.

ε) Αίρεται η  διαδικασία του προελέγχου στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών για την πλήρη αυτοματοποίηση των οικοδομικών αδειών. Έτσι, και κατόπιν του συστήματος e-adeies, το σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα χωρίς να παρεμβάλλεται προέλεγχος στο στάδιο της έκδοσης οικοδομικής άδειας.

ζ) Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ΣΥΠΟΘΑ Β (Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων). Στόχος είναι να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών των οποίων οι αιτήσεις στα εν λόγω συλλογικά όργανα καθυστερούν να εξεταστούν.

Μεταξύ άλλων, δίδεται η δυνατότητα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ Α ή Β, με απόφασή του να καθορίζει άλλο ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο θα ασκεί τις αρμοδιότητες των συμβουλίων που δεν έχουν συγκροτηθεί ή δεν λειτουργούν εύρυθμα,  προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά άλλες ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, λύσεις δίνονται στις αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου, στη δυνατότητα εγκατάστασης Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), στη λειτουργία χώρων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της άναρχης στάθμευσης και σε σημειακές αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κώδικα (ΝΟΚ).