ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Ποιες υποθέσεις κινδυνεύουν να ματαιωθούν - Έτοιμοι φάκελοι δεν προχώρησαν έγκαιρα με υπαιτιότητα Δημοσίου και τώρα πρέπει να συνταχτούν ξανά με… ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου - Οι βεβαιώσεις ΤΑΠ, η καταβολή εγγύησης και οι συμβολαιογράφοι

Η προθεσμία της 31ης Μαρτίου αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι πριν από την εκπνοή του 2021 υπέβαλαν στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών

Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο δεν θα επαρκεί η βεβαίωση μηχανικού δικαιοπραξίας στα ακίνητα - Τι ισχύει για παλαιά και νέα κτήρια - Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών