Την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου «Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης (πετρελαίου, τηλεθέρμανσης ή άλλων στερεών συμβατικών καυσίμων) και εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων φυσικού αερίου σε κατοικίες στην πόλη της Μεγαλόπολης» της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης» αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11,76 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης ήτοι από 06/07/2022, έως την 31/08/2023.

Στην απόφαση που υπογράφεται από τον ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο υποέργο αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών καυσίμων ή αυτών που συνδέονται με το σύστημα της τηλεθέρμανσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές και την απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα.

Αφορά ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης Αρκαδίας και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικά / εξαρτήματα / αυτοματισμοί εγκατάστασης και σύνδεσης, στις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών.

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με ορισμό της εταιρείας Hellenic Natural Gas Distribution ως φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης, με την ιδιότητά της ως διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Μεγαλόπολης.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή του υποέργου είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.

Διαβάστε ακόμη:

Φαμπρίτσιο Ματάνα ( IGI Poseidon): Ο EastMed θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων (χάρτες)

Απίστευτο: Το δημόσιο χρωστάει ακόμα αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα ενοίκια»

Μητσοτάκης στο Λονδίνο(2), το deal Κόκκαλη, τα αεροπλάνα του Καράτζη και το χρυσό χαρτοφυλάκιο