Ενέργεια & Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Φρένο στις κατατμήσεις αιολικών της Kiefer βάζει το υπουργείο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

  • Μαριάννα Τζάννε


Επιστολή-φωτιά της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής για τα αιολικά έργα μέσα σε δάση που παρακάμπτουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Τι αναφέρει η απόφαση

Τέσσερις σταθμούς αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 12 MW της εταιρείας Kiefer στα Μετέωρα, μπλοκάρει η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το φρένο του ΥΠΕΝ, μπαίνει με την αιτιολογία της παράνομης κατάτμησης έργου και διαβιβάστηκε  τις τελευταίες μέρες στην περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία είχε αποστείλει σχετικό έγγραφο στο υπουργείο κατόπιν καταγγελίας περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Τι διαπιστώνει το υπουργείο

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι φάκελοι των επίμαχων έργων, τα οποία χωροθετούνται στην ίδια περιοχή (δημοτική ενότητα Καστανιάς  του δήμου Μετεώρων) υποβλήθηκαν ταυτόχρονα στην αρμόδια υπηρεσία και οι αντίστοιχες μελέτες του κάθε έργου εκπονήθηκαν από τον ίδιο μελετητή (σ.σ Ιωάννη Φύσσα). Επιπλέον, τα έργα ανήκουν στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης με νόμιμο εκπρόσωπο έργου τον κ. Παναγιώτη Πετρόχειλο και με  πανομοιότυπα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών για όλους τους σταθμούς.

Κατόπιν τούτων συμπεραίνεται από την αρμόδια διεύθυνση ότι με το σχεδιασμό της εταιρείας για τους αιολικούς σταθμούς «επιχειρήθηκε κατάτμηση ενός εν τοις πράγμασι ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 12 MW, έτσι ώστε αυτό να εμφανιστεί ως τέσσερα επιμέρους έργα, με σκοπό την υπαγωγή αυτών στην Β’ Κατηγορία και την επίσπευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους».

Πρόκειται για μία πρακτική που έχουν επικρίνει μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου υποστηρίζοντας ότι αυτές οι μεθοδεύσεις παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού και δημιουργούν δυσλειτουργίες στην αγορά.

Το έργο έπρεπε να ήταν ενιαίο

Το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι από τον έλεγχο των εγγράφων ότι δεν προκύπτει εμφανής λόγος που να δικαιολογεί την τήρηση παράλληλων διαδικασιών για την αδειοδότηση τεσσάρων όμοιων έργων, με δικαιούχους ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα.

Αντίθετα, επισημαίνεται, ότι θα μπορούσε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία για ένα ενιαίο έργο, το οποίο ωστόσο, λόγω μεγαλύτερης ισχύος, θα υπαγόταν στην Α’ κατηγορία και επομένως θα χρειαζόταν  κανονική διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  «Και ναι μεν η ως άνω κατάτμηση δεν απαγορεύεται με ρητή διάταξη, εάν όμως συντρέχουν οι συνθήκες, όπως στην προκειμένη περίπτωση (ίδιος δικαιούχος, χρονική σύμπτωση, ίδιος μελετητής κ.α) η κατάτμηση οδηγεί σε παράκαμψη της πιο σύνθετης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με στόχο την συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του ενιαίου έργου, υπονομεύοντας την επαρκή προστασία του περιβάλλοντος».  Η απόφαση καταλήγει με την εντολή διακοπής της αδειοδοτικής διαδικασίας των 4 έργων.

Παρά το γεγονός μάλιστα ότι αφορά το χαρτοφυλάκιο των αιολικών, εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει και τις δραστηριότητες στα φωτοβολταϊκά, έναν τομέα στον οποίο η Κiefer των αδερφών Πετρόχειλου διαθέτει ισχυρή παρουσία και στην περιοχή της  Δυτ. Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει πουλήσει αιολικά έργα στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ του ομίλου Βαρδινογιάννη και έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία και με την ΔΕΠΑ, μέσω της North Solar.

Πρόσφατα μάλιστα η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει και την κατασκευή των έργων μέσω της Κiefer Tek, παρέδωσε και το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο των 100 MW των ενεργειακών κοινοτήτων Αγρινίου, μια επένδυση μεγαλύτερη των 300 εκατ. ευρώ, στην οποία μετέχουν περί τις 500 οικογένειες.

Copy paste και για άλλα πέντε έργα

Πριν το απαγορευτικό του ΥΠΕΝ είχε προηγηθεί έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς το υπουργείο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το ίδιο μελετητικό γραφείο (εταιρεία με την επωνυμία «kIEFER» και τον ίδιο μελετητή, τον Ιωάννη Φύσσα) κατέθεσε άλλους πέντε φακέλους αιτήσεων για λογαριασμό της εταιρείας WIND ENERGY FACILITY M.I.K.E. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη Πετρόχειλο με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που χωροθετούνται σχεδόν στο σύνολό τους στο δήμο Μετεώρων.

Οι αιολικοί σταθμοί χωροθετούνται εντός περιοχών Natura ενώ κατά το ίδιο έγγραφο χρησιμοποιούν ως αρχικούς δρόμους πρόσβασης υφιστάμενους δασικούς δρόμους στους οποίους προτίθενται να προβούν σε βελτιώσεις/διαπλατύνσεις άγνωστης κλίμακας. Μάλιστα ένα από τα έργα χωροθετείται εντός οικοτόπου προτεραιότητας (μεσογειακά δάση μαυρόπευκα) κάτι το οποίο όπως αναφέρεται απωσιωπάται από την αίτηση υπαγωγής αλλά και στο τεύχος συμβατότητας με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ. Όπως αναφέρεται, οι οικότοποι προτεραιότητας ανήκουν στις ζώνες αποκλεισμού εγκατάστασης αιολικών πάρκων.

Επίσης από την εξέταση των φακέλων προκύπτουν παρατηρήσεις και ελλείψεις σε γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Δασαρχείου, της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, σε μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, Μελέτες Οδοποιίας, Στοιχεία για την διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον σταθμό ανύψωσης τάσης (θέση υποσταθμού, αδειοδότηση, όδευση γραμμής κλπ).

Να σημειωθεί ότι παρατηρήσεις έχει κάνει η Περιφέρεια και αναφορικά με τα πρώτα τέσσερα έργα, λέγοντας ότι υπάρχουν ελλείψεις στους φακέλους καθώς δεν αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διασύνδεση των έργων στο δίκτυο, παρά μόνο πως οι τιμές σχετικά με το μήκος της γραμμής διασύνδεσης είναι ενδεικτικές και θα καθοριστούν σε επόμενη φάση από τον ΔΕΔΔΗΕ όπως και η θέση της διασύνδεσης.