Για το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής δράσης για την Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτη» προετοιμάζεται το ΥΠΕΝ, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας και των φορέων γύρω από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Υπενθυμίζεται ότι από ελληνικής πλευράς στην Αποστολή συμμετέχουν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δρομολόγησε η Ευρωπαική Επιτροπή από το φθινόπωρο του 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Συνολικά, 377 πόλεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, ενώ οι 100 που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν το 12 % του πληθυσμού της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται αρχική χρηματοδότηση ύψους 360 εκατ. ευρώ και στις επόμενες φάσεις οι 100 επιλεγείσες πόλεις αναπτύσσουν συμβάσεις που θα περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια για την κλιματική ουδετερότητα σε όλους τους τομείς, όπως η ενέργεια, τα κτίρια, η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν οι πολίτες, οι ερευνητικοί οργανισμοί και ο ιδιωτικός τομέας.

Επιπλέον, η Κομισιόν έχει αποφασίσει τη στήριξη και για άλλες πόλεις από τις 277 που δεν επελέγησαν. Τον περασμένο Φεβρουάριο σε ειδική εκδήλωση στο ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της επιλογής των 6 ελληνικών πόλεων, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν πλέον των 80 νέων Δήμων, δημιουργώντας ένα «δίκτυο» ελληνικών πόλεων που θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας.

Στα σκαριά νέα εκδήλωση

Από το ΥΠΕΝ επιχειρείται να δοθεί συνέχεια στο όλο εγχείρημα και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται νέα μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση.

Σε σχετική πρόσκληση που δημοσιεύθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης προσκαλεί την εταιρεία C.N.E. Business Development Limited που εδρεύει στην Κύπρο, να υποβάλει προσφορά, σε σχέση με το υποέργο: Διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα για την Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030 από και προς τον πολίτη».

Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για εταιρεία που διαθέτει την εμπειρία στη διοργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων και δράσεων με το συγκεκριμένο αντικείμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου με ποσό ύψους 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα για την Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030 από και προς τον πολίτη», που θα έχει διάρκεια 8 ώρες και θα απευθύνεται σε τουλάχιστον 300 άτομα.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα μέρος των δράσεων που απευθύνονται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές με στόχο, αρχικά οι 6 επιλεγμένες πόλεις να λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας και σε συνέχεια οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις να επιτύχουν τους στόχους της Αποστολής έως το 2050.

Όπως τονίζεται, η Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτη» αποτελεί μια συνολική προσπάθεια για την μετάβαση των πόλεων σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας, που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τη βάση προς την κορυφή, γεγονός που απαιτεί αφενός τη συμμετοχή ολόκληρου του τοπικού οικοσυστήματος ήτοι: Δήμος, Κοινωνία των πολιτών, Αγορά, (βιομηχανία και επιχειρήσεις), Επενδυτές, Ακαδημαϊκός και ερευνητικός χώρος κ.α. και αφετέρου την υποστήριξη των πόλεων από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Έτσι η εκδήλωση προσδοκάται να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη αποφάσεων για την Αποστολή, και σε συστηματική, ολιστική προσέγγιση συνεργειών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων μια πόλης.

Μέσω της εκδήλωσης, περιφερειακοί, εθνικοί ή ευρωπαϊκοί φορείς τόσο από το χώρο της αγοράς όσο και από το χώρο της έρευνας (π.χ. περιφερειακές εταιρείες μεταφορών, εθνικοί παραγωγοί ενέργειας, εθνικά ερευνητικά ιδρύματα, ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠΕ κ.λπ.) δύναται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στη σχετική κλιματική σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν οι πόλεις.

Τα παραπάνω εν δυνάμει ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τον χώρο δραστηριότητάς τους, θα πρέπει να προσφέρουν την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, καθώς και την απαραίτητη ανατροφοδότηση δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

Διαβάστε ακόμη:

Σκυλακάκης: Tέλη Αυγούστου οι οριστικές αποφάσεις για τα νέα τιμολόγια και το ξεπάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής

Σε συναγερμό η κυβέρνηση για τα επόμενα 24ωρα – Ενίσχυση για τις φωτιές από το εξωτερικό

Τα έξι μεγάλα κέντρα ελέγχου που «κλείνουν» τις εφορίες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ