Ενέργεια

Κερδίζουν έδαφος τα συμβόλαια «πράσινης» ενέργειας

  • Σταύρος Γριμάνης


Αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών για τα οικιακά προγράμματα με Εγγυήσεις Προέλευσης

Με τη διαρκώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και των επιχειρήσεων απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος κερδίζουν έδαφος τα προγράμματα που εγγυώνται έστω και την έμμεση συμμετοχή των πολιτών-καταναλωτών στο συγκεκριμένο μεγάλο διακύβευμα.

Συστατικό στοιχείο όλης αυτής της προβληματικής, αλλά και της δημιουργικής κινητοποίησης που υπαγορεύει, αποτελεί βέβαια το στοίχημα της ενεργειακής μετάβασης σε «πράσινες» λύσεις. Κάτι που προβάλει πλέον με επιτακτικό τρόπο τόσο σε ευρωπαϊκό (με το Green Deal), όσο και σε εθνικό επίπεδο (με τον δεσμευτικό στόχο της απολιγνιτοποίησης και της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα).

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα PPAs θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την αγορά τα επόμενα χρόνια. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με δύο «κατηγορίες». Η μία αφορά τα διμερή συμβόλαια αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (corporate PPAs) μεταξύ παραγωγών ή developers ΑΠΕ και μεγάλων καταναλωτών (off-takers), όπου η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη αρκετά πίσω σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή δυναμική. Η οποία «δείχνει» ότι φέτος οι διμερείς συμβάσεις (στην Ευρώπη) αναμένεται να υπερβούν τα 10 GW. Στη χώρα μας, ωστόσο, έρχονται σχετικές αλλαγές στο εθνικό δίκαιο εντός του α’ εξαμήνου.

Υπάρχει, όμως, και η δεύτερη «κατηγορία» που αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, με τους παρόχους και κυρίως τους μεγάλους καθετοποιημένους παίκτες να επιχειρούν να δώσουν την ευκαιρία συμμέτοχης στο εγχείρημα ενίσχυσης της «πράσινης» ενέργειας.

ΔΕΗ και εναλλακτικοί πάροχοι ανεβάζουν τον πήχη

Στο πλαίσιο αυτό, καθένας από τους ομίλους που πρωταγωνιστούν στην αγορά ρεύματος λανσάρει νέα προγράμματα, που πέραν των εκάστοτε προσφορών, «εγγυώνται» ότι η κατανάλωση ή μέρος αυτής προέρχεται από παραγωγή ΑΠΕ.

Έτσι, ολοένα και περισσότερο μπαίνουν στη ζωή μας οι λεγόμενες Εγγυήσεις Προέλευσης, -ευρύτερα γνωστές ως «πράσινα πιστοποιητικά»-, που αποτελούν τη βεβαίωση του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πελάτη του, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια (όλη ή μέρος) που καταναλώνεται στην οικία ή την επιχείρησή του, παράγει ή έχει δεσμεύσει ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης-καταναλωτής συμβάλει στην «πράσινη ανάπτυξη» και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Όπως είναι λογικό, ο ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται και σε αυτό το επίπεδο.

Η ΔΕΗ λανσάρει το τελευταίο διάστημα, το νέο πρόγραμμα GreenPass το οποίο, σύμφωνα με την Επιχείρηση «σου εξασφαλίζει ότι όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεις στο σπίτι σου, τόση ποσότητα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές και δεσμεύεται για την δική σου κατανάλωση».

Δηλαδή, η υπηρεσία GreenPass είναι η δέσμευση μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΠΕ ισόποσης ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνη που καταναλώνει το εκάστοτε νοικοκυριό από την παραγωγή των ΑΠΕ της ΔΕΗ (υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 3000 MW και αιολικά- φωτοβολταικά ισχύος 200 MW).

Από την κατανάλωση στην «παραγωγή»

Η Ήρων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Engie-QP) από την πλευρά της, ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, καθώς με το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, προσφέρει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γίνει και «παραγωγός» πράσινης ενέργειας. Και αυτό γιατί κάθε πελάτης του Ήρωνα που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΝ.Α μπορεί να «αγοράσει» από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, τόση ενέργεια όση και η ετήσια κατανάλωσή του, φτάνοντας έως και να μηδενίσει το κόστος του ρεύματος του λογαριασμού του. Και όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό ή άλλον εξοπλισμό στη στέγη του. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με καταβολή ελάχιστου ποσού 100 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται μέσω εκπτώσεων στους λογαριασμούς.

Η Protergia (Mytilineos) λανσάρει το πρόγραμμα Protergia Οικιακό MVP, το οποίο εγγυάται την κατανάλωση 100% «πράσινης» ενέργειας. Παράλληλα, μέσω άλλων προγραμμάτων προσφέρει σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα εγκατάστασης του βέλτιστου φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, για την κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών μέσω συμψηφισμού (net metering).

Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν πλέον και οι μη καθετοποιημένοι εναλλακτικοί προμηθευτές και κυρίως όσοι διαθέτουν παραγωγή ΑΠΕ. Για παράδειγμα, η Volterra ως παραγωγός ΑΠΕ (με εγκατεστημένη ισχύ 72,7 MW), εκδίδει Εγγυήσεις Προέλευσης, τις οποίες μεταβιβάζει στην εταιρεία προμήθειας Volterra, ώστε αυτή να προχωρεί σε ανάκληση των Εγγυήσεων Προέλευσης προς τον εκάστοτε τελικό καταναλωτή το επιθυμεί.

Αντίστοιχα, η nrg λανσάρει το nrg Green που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Πράσινου Πιστοποιητικού για οικιακές καταναλώσεις. Με αυτό πιστοποιείται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η nrg δέσμευσε αποκλειστικά στο όνομα του συγκεκριμένου καταναλωτή ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Προγράμματα κατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας, αλλά και εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής που εξελίσσουν τον καταναλωτή σε «net prosumer» προσφέρει η Eunice Energy Group.

Απόρρητο Απόρρητο