Μία «εφαρμογή» που θα βοηθά την πόλη να έχει λιγότερο κυκλοφοριακό και τους πολίτες να περπατούν περισσότερο, ενώ παράλληλα θα δίνει ως κίνητρο εκπτώσεις σε τοπικά καταστήματα, εκπτώσεις και κουπόνια σε εμπορικές επιχειρήσεις, ή ακόμα και απευθείας χρήματα όταν συμπληρώσει κανείς συγκεκριμένα χιλιόμετρα, σχεδιάζει το ΕΜΠ.

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με την εταιρεία MoveNow, προετοιμάζουν μια αντίστοιχη εφαρμογή, στο πλαίσιο έργου έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Για να γίνει αυτή η εφαρμογή κατάλληλη για όλους, το εργαστήριο του ΕΜΠ ζητά τη συμβολή των ίδιων των πολιτών της Αττικής που θα τη χρησιμοποιήσουν και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν. Για αυτό έχει αναρτήσει ένα – ανώνυμο – «Ερωτηματολόγιο για την Ανάπτυξη Εφαρμογής Επιβράβευσης για την Προώθηση του Περπατήματος εντός του Αστικού Ιστού» εδώ:

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (smartphone app), η οποία θα προτείνει στους χρήστες διαδρομές περπατήματος για τις μετακινήσεις τους, με στόχο την προώθηση της κίνησης δίχως ΙΧ ως βιώσιμου τρόπου μετακίνησης εντός του αστικού ιστού των πόλεων.

Η εφαρμογή θα επιβραβεύει τους χρήστες με ανταποδoτικές προωθητικές ενέργειες (εκπτώσεις – κουπόνια) από εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται επί των διαδρομών με περπάτημα που αυτοί επέλεξαν για την μετακίνηση τους.

Συγχρόνως, η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των κινήτρων και των ανασταλτικών παραγόντων που επηρεάζουν την προσωπική επιλογή των μετακινούμενων μιας περιοχής για την επιλογή ή μη του περπατήματος για τις μετακινήσεις τους.

Το ερωτηματολόγιο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κίνητρα για Περπάτημα – Incentives for Walking (InWalk)» (Κωδικός έργου: ATTP4-0317251) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και εκπονείται από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διαβάστε ακόμη

Solarlab Α.Ε.: Το «όχημα» της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για ειδικά φωτοβολταϊκά έργα

Ρεύμα: «Βουτιά» στη χονδρεμπορική τιμή στα 81 ευρώ η μεγαβατώρα

Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας: Νέος γύρος μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% και ενισχυμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις