εφαρμογή

Η εφαρμογή IPTO Analytics περιλαμβάνει διαδραστικά γραφήματα και χάρτες που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στους πολίτες άμεση πληροφόρηση για σημαντικές παραμέτρους του ηλεκτρικού συστήματος