Τη «χρυσή τομή» σχετικά με τα ανανεώσιμα καύσιμα και το υδρογόνο υπό το φως του νέου Ευρωπαϊκού «Πακέτου Απανθρακοποίησης» αναζητεί η ΡΑΑΕΥ, προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να καταλήξει σε σειρά προτάσεων κατάλληλων για την περίπτωση της ελληνικής αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κλάδου Ενέργειας Δ. Φούρλαρη, που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις της Αρχής όσον αφορά τις απαραίτητες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση του Πακέτου.

Το χρονοδιάγραμμα

Στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης αναφέρεται ότι η δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο αποτελείται από επικαιροποιημένες εκδόσεις του Κανονισμού για τις «εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων πηγών αερίου, φυσικό αέριο και υδρογόνο» και της Οδηγίας σχετικά με τους «κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων πηγών αερίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου», οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2024.

Όπως σημειώνεται, ο κανονισμός για το φυσικό αέριο θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας για το φυσικό αέριο.

Ο στόχος του πακέτου

Στόχος του πακέτου είναι η διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση ενεργειακού μείγματος αερίου που θα περιλαμβάνει λιγότερα ορυκτά καύσιμα και αυξανόμενο μερίδιο αερίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες για τη διευκόλυνση της ταχείας απορρόφησης αερίων από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών φυσικού αερίου, τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού και την παρακολούθηση της αγοράς σε επίπεδο τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «η πιο εύκολη λύση θα ήταν να πούμε: το υδρογόνο είναι αέριο, ας κάνουμε απλώς copy-paste το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο». Στον αντίποδα όμως, υποστηρίζεται ότι «τα ρυθμιστικά μοντέλα που υπάρχουν σε ώριμες αγορές δεν μπορούν να αντιγραφούν σε αναδυόμενες αγορές». Έτσι, απαιτείται μια εξελικτική και προσαρμοστική ρυθμιστική προσέγγιση, βασισμένη σε ένα μείγμα μεταξύ της εναρμονισμένης νομοθεσίας της ΕΕ και στοιχείων δυναμικής ρύθμισης έως ότου το νέο ενεργειακό μείγμα φτάσει σε ένα ώριμο σημείο, στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της κοστοστρέφειας, της πρόσβασης τρίτων, και των κανόνων διαχωρισμού.

Τι δείχνει η πράξη

Περαιτέρω σημειώνεται πως «καθώς είναι πολύ πιθανό ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και gas-to-power (ήτοι, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο), και power-to-gas (ήτοι, electrolysers που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για την παραγωγή υδρογόνου και είτε το χρησιμοποιούν ως καθαρό καύσιμο είτε το χρησιμοποιούν ως μακροπρόθεσμη και μεγάλης κλίμακας αποθήκη ενέργειας για μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια όταν απαιτείται), το υδρογόνο συνδέει ακόμη πιο στενά τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ήδη τα πρώτα κράτη-μέλη υλοποιούν ενοποιημένα προγράμματα ανάπτυξης για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και υδρογόνο.

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η ΡΑΑΕΥ οφείλει να αποτυπώσει τα θέματα που προκύπτουν, τις εναλλακτικές επιλογές σε κάθε ζήτημα και να προτείνει την καταλληλότερη επιλογή για την Ελλάδα, βάσει της εμπειρίας των στελεχών της σε θέματα δικτύων φυσικού αερίου και αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, ωστόσο, η εν λόγω εργασία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός των εργασίμων ωρών καθώς τα στελέχη της προέρχονται από διαφορετικές διευθύνσεις της με συγκεκριμένο αντικείμενο και ήδη βεβαρυμμένο φόρτο εργασίας, προκρίνεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας «καθώς η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών της Αρχής σε θέματα υποδομών, τιμολογίων και εν γένει αγορών αερίου και ηλεκτρισμού είναι πολύ μεγάλη και κάθε προσπάθεια εύρεσης εξωτερικών συνεργατών που να διαθέτουν αντίστοιχη εξειδίκευση εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει περισσότερο την Αρχή, τόσο οικονομικά όσο και χρονικά».

Η Ομάδα Εργασίας

Με αυτό το σκεπτικό η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο: «Ανάλυση των ρυθμίσεων του νέου Ευρωπαϊκού «Πακέτου Απανθρακοποίησης» για τα ανανεώσιμα καύσιμα και το υδρογόνο και των αρμοδιοτήτων της ΡΑΑΕΥ που απορρέουν από αυτό», με Πρόεδρο τον Δημήτριο Φούρλαρη και μέλη τους: Αναστοπούλου Αγγελική, Βασιλειάδη Γεώργιο, Βλάχο Ανδρέα, Γαζή Ευαγγελία, Γούση Γεώργιο, Κουτσοπούλου Ευσταθία, Λούντου Πολυξένη, Μπούζο Μιχαήλ και Γραμματέα την Μπάρου Φανή-Βαρβάρα.

Η Ομάδα προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει έως και την 30/06/2025, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειάς της εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου. Το τελικό παραδοτέο θα αποτυπώνει τις προτάσεις της Ομάδας και τις απαραίτητες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση του Πακέτου.

Διευκρινίζεται ότι η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκτός ωραρίου λειτουργίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από τυχόν υπερωριακή απασχόληση, ενώ η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 39.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη 

Πρόστιμα – φωτιά και λουκέτα έως και 10 ημέρες σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις

Πλειστηριασμοί: Το «Lindos Memories», το ακίνητο Λαϊνόπουλου και το… Αστυνομικό Τμήμα (pics)

ΤΑΙΠΕΔ: Με το βλέμμα στα mega-project σε Ουκρανία και Δυτικά Βαλκάνια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ