απανθρακοποίηση

Πρόκειται για μία δίκαιη προσέγγιση που μπορούν να υιοθετήσουν οι συννομοθέτες της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου και να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος

Πρωταγωνιστής η Κίνα στις εκπομπές ρύπων με 3.500 μονάδες -Μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα ΗΠΑ, Καναδάς, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία – Επιστρέφουν στα προ πανδημίας οι εκπομπές CO2

Οι υποδομές φυσικού αερίου, στις οποίες επενδύει η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν αργότερα και για νέες μορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο

Η ανάπτυξη νέων, οικονομικά βιώσιμων και ασφαλών καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής έντασης ρύπων, διαθέσιμων ανά την υφήλιο, καθώς και νέων τεχνολογιών πρόωσης πλοίων, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας

Σχεδόν το ένα όγδοο (12%) των σημερινών νεότευκτων πλοίων παραγγέλλονται με εναλλακτικά συστήματα καυσίμων - Εκτιμάται ότι η μέγιστη επένδυση κάθε χρόνο κυμαίνεται από 20-60 δισ. δολάρια