απανθρακοποίηση

Η ανάπτυξη νέων, οικονομικά βιώσιμων και ασφαλών καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής έντασης ρύπων, διαθέσιμων ανά την υφήλιο, καθώς και νέων τεχνολογιών πρόωσης πλοίων, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας

Σχεδόν το ένα όγδοο (12%) των σημερινών νεότευκτων πλοίων παραγγέλλονται με εναλλακτικά συστήματα καυσίμων - Εκτιμάται ότι η μέγιστη επένδυση κάθε χρόνο κυμαίνεται από 20-60 δισ. δολάρια

Τι προβλέπει ο κορυφαίος αναλυτής εμπορευμάτων της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για την έκρηξη τιμών στα εμπορεύματα - Η σημασία της απανθρακοποίησης για τις τιμές και ο νέος χάρτης της παγκόσμιας προμήθειας commodities Ο νέος υπερκύκλος στα μέταλλα και το τέλος(;) της κυριαρχίας της Κίνας

Πώς επηρεάζει το αυξημένο κόστος CO2 τη βιομηχανία και τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας - Τέλος του χρόνου η επενδυτική απόφαση για τη νέα μονάδα αλουμίνας - Τι ειπώθηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων

  • 1
  • 2