Ενέργεια & Περιβάλλον

ΡΑΕ: Δέκα προμηθευτές ενέργειας με θετική αναφορά καθώς εξυπηρετούν την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων  

  • newsroom


Ως Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ο Ρυθμιστής ορίζει τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ της ΡΑΕ

Σε θετική αναφορά για 10 εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε η ΡΑΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της συμμόρφωσης των Προμηθευτών και της καταβολής των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Ως Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ο Ρυθμιστής ορίζει τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ της ΡΑΕ.

Σε αντίθεση με τις άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, η καταβολή των ανταποδοτικών τελών δεν επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Αρμόδιος διαχειριστής των σχετικών συναλλαγών είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος οφείλει να υπολογίζει και να συγκεντρώνει από τους Παραγωγούς και τους Προμηθευτές τα σχετικά ποσά και να τα αποδίδει στη ΡΑΕ εντός 15 ημερών από τη λήξη εκάστου έτους.

Η ΡΑΕ, αποβλέποντας στην παροχή θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων αλλά και της διασφάλισης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, υιοθετεί το ήπιο και αναλογικό μέτρο της ανακοίνωσης των στοιχείων των Προμηθευτών που δεν διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές (Κατηγορία 1), καθώς και των Προμηθευτών που διατηρούν μεν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως προβαίνουν σε διακανονισμό τους και τηρούν τους σχετικούς όρους (Κατηγορία 2).

Η Θετική Αναφορά βασίζεται στα στοιχεία των Διαχειριστών και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ κάθε μήνα.

Η τελευταία αναφορά αφορά τα στοιχεία που εστάλησαν από τους  Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους Προμηθευτές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ) που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την 30η Απριλίου 2022.

Στη βάση αυτών, θετική αναφορά λαμβάνουν οι εξής εταιρείες:

-BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.

-ΔΕΗ Α.Ε.

-ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

-ΕΛΤΑ Α.Ε.

-ΖΕΝΙΘ Α.Ε.

-ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

-ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA

-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Τέλος στην κατηγορία των ενεργών προμηθευτών που τηρούν τους όρους διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων  οφειλών τους σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις ανήκει η ΝRG.