Ένα ακόμη εργαλείο για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών και των συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά ανακοίνωσε ότι δημιούργησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με βασικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αρχή έχοντας αναπτύξει Μηχανισμό Παρακολούθησης μέσω του οποίου συλλέγει και επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μεγάλο πλήθος δεδομένων, εκδίδει μηνιαίες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, εντός των αναφορών προβλέπονται στοιχεία γραφημάτων και στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν στη λειτουργία των επιμέρους αγορών και διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Αγορά Επόμενης Ημέρας

2. Ενδοημερήσια Αγορά

3. Αγορά Εξισορρόπησης

α. Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού

β. Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Επί των ανωτέρω, από την Τετάρτη 09/11/2022 έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση www.rae.gr/anafores-hondrikis-agoras-ilektrikis-energeias/ αναλυτικές αναφορές ανά έτος σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Διαβάστε ακόμη

Ενδιάμεσες εκλογές: Δεύτερη ευκαιρία για Μπάιντεν και «χαστούκι» για Τραμπ το αποδυναμωμένο «κόκκινο κύμα»

Off-site ATMs: Ποιες επιλογές μελετούν οι τράπεζες – Ο «χάρτης» ανά την Ελλάδα

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων τα συλλαλητήρια για την ακρίβεια – Επεισόδια και συλλήψεις (pics)