Ενέργεια

ΡΑΕ: Πώς «αναμορφώνεται» το λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ

  • Σταύρος Γριμάνης


Τι προβλέπει η απόφαση για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής- Ποιες μονάδες διαγράφονται και ποιες μένουν σε λειτουργία

Μπορεί να έχει περισσότερο τυπικό, παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν η ΡΑΕ προχωρά στην τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής της ΔΕΗ, το γεγονός αποκτά ενδιαφέρον καθώς αποτυπώνει στην πράξη τη στρατηγική κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης.

Η ΔΕΗ από πέρυσι είχε υποβάλει στην Ρυθμιστική Αρχή δηλώσεις πρόθεσης διακοπής της κανονικής λειτουργίας υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της.

Η ΡΑΕ, με βάση τα δεδομένα και τις σχετικές εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, έλαβε τις τελικές αποφάσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Με βάση αυτές έκρινε ότι οι μονάδες I και II του ΑΗΣ Καρδιάς είχαν τη δυνατότητα λειτουργίας έως τη συμπλήρωση 17.500 ωρών, με αφετηρία την 1/1/2016, τις οποίες και συμπλήρωσαν τον Ιούνιο του 2019. Έτσι, έχουν διακόψει τη λειτουργία και θεωρείται ότι έχουν οριστικώς αποσυρθεί.

Ο χρονισμός αποσύρσεων των υφισταμένων λιγνιτικών μονάδων περιλάμβανε για το 2020, – και ειδικότερα τον Απρίλιο του 2020 -, τις μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου. Η ΔΕΗ με επιστολή της προς τη ΡΑΕ επεσήμανε ότι οι μονάδες I και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η θερμαντική περίοδος και δεν απαιτείται η παροχή τηλεθέρμανσης, ενώ παράλληλα δεν μπορούν να είναι διαθέσιμες, έως την έναρξη της περιόδου υψηλής ζήτησης.

Ο ΑΔΜΗΕ με επιστολή προς τη ΔΕΗ ζήτησε, για τη διασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, τη διατήρηση σε λειτουργία όλων των διαθέσιμων λιγνιτικών μονάδων έως το πέρας της θερινής περιόδου υψηλής ζήτησης (ήτοι έως το τέλος Αυγούστου 2020), καθώς και τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων σε ετοιμότητα έως το τέλος του 2020, πλην των μονάδων Αμυνταίου Ι και ΙΙ, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσυρθούν στο τέλος Αυγούστου 2020.

Επίσης, εκκρεμούσε η διαγραφή των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης, αφού κατόπιν της απόσχισης τους, οι αντίστοιχες άδειες παραγωγής έχουν μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες στο πλαίσιο της προσπάθειας που έγινε για την πώλησή τους, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Έτσι, η ΡΑΕ αποφάσισε να διαγραφούν οι μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς, Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου, καθώς και οι 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης από την ενιαία άδεια παραγωγής της ΔΕΗ.

Με βάση τα παραπάνω, στο χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία θερμικών μονάδων της ΔΕΗ παραμένουν λιγντικές συνολικής ισχύος 2.016 MW. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις 5 μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (ισχύος 1.456 MW) και τις δύο μονάδες (3 και 4) του ΑΗΣ Καρδιάς, ισχύος 560 MW. Το υφιστάμενο δυναμικό θερμικών μονάδων συμπληρώνεται από τις δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στον ΑΗΣ Λαυρίου (550,2 MW) και στον ΑΗΣ Κομοτηνής (476,3 MW).

Από εκεί και πέρα, στο σύστημα θα ενταχθεί μετά την ολοκλήρωσή της η Πτολεμαΐδα 5 που θα λειτουργήσει ως λιγνιτική μέχρι το 2025, και στη συνέχεια θα μετατραπεί σε φυσικού αερίου ισχύος άνω των 1000 MW, με βάση πρόσφατη τοποθέτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γ. Στάσση. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί τα επενδυτικά σχέδια της Επιχείρησης για αποφασιστική περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στο φυσικό αέριο, όσο και στις ΑΠΕ.

Απόρρητο Απόρρητο