Το «πράσινο φως» της ΡΑΕ εξασφάλισε ο Όμιλος της Motor Oil για την δημιουργία νέου σταθμού ΣΗΘΥΑ ισχύος 57 MW, ο οποίος θα έρθει να ενισχύσει περαιτέρω το παραγωγικό ενεργειακό δυναμικό των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ, με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου, χορηγήθηκε προς την Motor Oil Ελλάς βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 57MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 57MW, στη θέση Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Η σχετική αίτηση της εταιρείας υπεβλήθη προς την Αρχή στις 29 Ιουνίου 2022, ενώ η διάρκεια της άδειας είναι 25 έτη (έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2047).

Ο νέος σταθμός θα αναπτυχθεί από τη Motor Oil μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη βεβαίωση παραγωγού σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μέση τιμή του ολικού βαθμού απόδοσης ntot του σταθμού παραγωγής είναι > 75%, που ισχύει για την τεχνολογία της μονάδας (Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας) σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β’ 1420/15.07.2009), συνεπώς ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής. Ακόμη, η μέση τιμή του λόγου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (PESR) του σταθμού παραγωγής είναι 𝑃𝐸𝑆𝑅 = 𝑃𝐸𝑆𝑅𝐶𝐻𝑃 > 10%, επομένως ο σταθμός παραγωγής αποτελεί μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων Κορίνθου διαθέτει Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας-Ατμού ισχύος 85 MW μετά την προσθήκη πέμπτου αεριοστρόβιλου.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η ΜΟΗ είχε εξασφαλίσει από τη ΡΑΕ βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου για αντίστοιχο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 57MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 57MW) και τον Ιούνιο του 2021.

Παράλληλα, η Motor Oil συμμετέχει με ποσοστό 35% στην Korinthos Power A.E., -κοινή εταιρεία με την Mytilineos-, η οποία λειτουργεί εντός του διυλιστηρίου τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 436,6 MW.

Διαβάστε ακόμη:

Φαμπρίτσιο Γκαβέλι: Η ανανεωμένη Danone και το πλάνο επενδύσεων στην Ελλάδα

Επέκταση στην Ελλάδα για τους Ισραηλινούς της Israel Canada – Πρώτο ξενοδοχειακό deal ύψους €10 εκατ.

Ρεύμα: Κάτω από τα 60 λεπτά η τιμή της κιλοβατώρας στο σύνολο σχεδόν της αγοράς