Προσοχή στην συσκευασία και την αποθήκευση αποβλήτων από μπαταρίες ιόντων λιθίου ηλεκτρικών οχημάτων, βιομηχανίας και εξοπλισμού ζητάει η Re-Battery με ανακοίνωσή της, στην οποία υπογραμμίζει ότι το απόβλητο από μπαταρίες ιόντων λιθίου αποθηκεύεται χωριστά από το απόβλητο μπαταριών μολύβδου.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Re-Battery επισημαίνονται τα εξής:

Χρησιμοποιημένες μπαταρίες (used, spent batteries) ορίζονται οι μπαταρίες που δεν παρουσιάζουν σημάδια και χαρακτηριστικά που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης επικίνδυνων καταστάσεων.

Εν γένει, οι μπαταρίες αυτές έχουν μειωμένη απόδοση λόγω προηγούμενης χρήσης, αλλά δεν εμφανίζουν ίχνη ζημιάς ή καταπόνησης, όπως χτυπήματα, σχισίματα, παραμορφώσεις σχήματος (φουσκώματα σε οποιοδήποτε σημείο ή επιφάνεια), αλλοιώσεις περιβλήματος από καπνό / φωτιά, διαρροή ηλεκτρολύτη (gel), κ.ά..

Τέλος, οι μπαταρίες της κατηγορίας αυτής δεν έχουν αυξημένη θερμοκρασία (μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος χώρου) στο περίβλημά τους (οι μπαταρίες συσκευάζονται υπό την Οδηγία Ρ909 της Συμφωνίας ADR).

Φθαρμένες / ελαττωματικές (damaged / defective) ή κατεστραμμένες σε κρίσιμη κατάσταση (critically damaged / defective) ορίζονται οι μπαταρίες που παρουσιάζουν έστω και ένα από τα σημεία / ίχνη (σχισίματα, παραμορφώσεις, κ.ά.) που δεν εμφανίζουν οι χρησιμοποιημένες, μη φθαρμένες μπαταρίες.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των κατεστραμμένων μπαταριών μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη θερμοκρασία στο περίβλημά τους (για παράδειγμα Τ > 30οC) σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (οι μπαταρίες συσκευάζονται υπό την Οδηγία Ρ908 ή Ρ911 της Συμφωνίας ADR).

Οι μεμονωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου οχημάτων / βιομηχανίας / εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα ενέργειας και την τάση λειτουργίας, ταξινομούνται στον αριθμό UN-3480 της Συμφωνίας ADR, που θέτει τις απαιτήσεις συσκευασίας, αποθήκευσης, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εσωτερική συσκευασία, με κύριο σκοπό την προστασία από βραχυκύκλωμα των πόλων / ακροδεκτών, την αποφυγή χτυπημάτων (μηχανικής καταπόνησης), τον περιορισμό ενδεχόμενης διαρροής ηλεκτρολύτη και τον περιορισμένο ρυθμό μετάδοσης της θερμότητας εξωτερικά της συσκευασίας.

Η αξιολόγηση της κατάστασης των μπαταριών από τον τεχνίτη υψηλής τάσης κατηγορίας 2 (ΚΥΑ 194135/2021) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή συσκευασία, αποθήκευση και συμπλήρωση των σχετικών εντύπων δήλωσης κατάστασης αποβλήτου μπαταριών Li-Ion που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή αιτήματος συλλογής των εν λόγω αποβλήτων προς την Re-Battery.

Οι μπαταρίες ανάλογα με την κατάστασή τους, διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

I. Χρησιμοποιημένες μπαταρίες (used, spent batteries)

II. Φθαρμένες / ελαττωματικές (damaged / defective) ή κατεστραμμένες σε κρίσιμη κατάσταση (critically damaged / defective)

Τα κριτήρια ελέγχου για μπαταρίες που θεωρούνται απλώς χρησιμοποιημένες, μη φθαρμένες είναι:

1. Η μπαταρία δεν εμφανίζει εμφανή ίχνη ζημιάς ή καταπόνησης , όπως χτυπήματα, σχισίματα, διαρροή ηλεκτρολύτη (gel)

2. Η μπαταρία δεν εμφανίζει παραμορφώσεις, όπως φουσκώματα σε οποιοδήποτε σημείο ή επιφάνεια

3. Η μπαταρία δεν εμφανίζει αλλοιώσεις περιβλήματος από καπνό/ φωτιά, κ.α.

4. Η μπαταρία δεν είναι «ζεστή», δηλαδή δεν έχει (στο κέλυφός της) θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος χώρου

Καλές πρακτικές αποθήκευσης

Η θέση αποθήκευσης του κάθε κιβωτίου που περιέχει απόβλητο μπαταριών Li-ion πρέπει εν γένει να ικανοποίει στις παρακάτω συνθήκες και καλές πρακτικές:

  • Να βρίσκεται εντός ξηρού, δροσερού και καλά αεριζόμενου χώρου
  • Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας
  • Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
  • Ο χώρος να είναι προστατευμένος από πιθανή εισροή νερού
  • Να αποφεύγεται το ενδεχόμενο πτώσης αντικειμένων πάνω στις συσκευασίες

Σημειώνεται ότι όσες μπαταρίες έχουν ενσωματωμένα (fix) καλώδια σύνδεσης (trailing cables) που προφανώς εξέχουν του σώματος της μπαταρίας, θα πρέπει να μονώνονται στο βύσμα σύνδεσης και να στερεώνονται πάνω στο κέλυφος (π.χ. με μονωτική ταινία).

Διαβάστε ακόμη

Eurobank: Δεν προχωρά σε διανομή μερίσματος – Θα διεκδικήσει το ποσοστό που κατέχει το ΤΧΣ

Χάρις Πλακαντωνάκη (Star Bulk): Ποιες είναι οι κινήσεις για να γίνει «πράσινη» η Ναυτιλία

Apple: Σύντομα διαθέσιμο το νέο app για κλασική μουσική