Επιχειρήσεις

Αegean: Πού σκοπεύει να διαθέσει τα κεφάλαια των €200 εκατ. του ομολόγου

  • Στεφανία Σούκη


Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3,851 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια - Η δημόσια προσφοράθα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου

Της Στεφανίας Σούκη

Για τη χρηματοδότηση μέρους των προκαταβολών για τα νέα αεροσκάφη θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Aegean σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης για κεφάλαια έως 200 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε χθες το πράσινο φως στο ενημερωτικό δελτίο της αεροπορικής για την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου.

Αναλυτικά όπως επισημαίνεται στο δελτίο, οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3,851 εκατ. ευρώ με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της έκδοσης ήτοι ποσό έως 200 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια ως ακολούθως:

(α) Ποσοστό 75% ήτοι ποσό έως 147,1 εκατ. ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη. Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα αεροσκαφών για το έτος 2023 και δέκα αεροσκαφών για το έτος 2024.

Το δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη προβλέπει παραδόσεις εντός των ετών 2024-2026, με σχετικές πρότερες γνωστοποιήσεις.

Το τίμημα των 30 αεροσκαφών της ως άνω αμετάκλητης παραγγελίας βασίζεται στον τιμοκατάλογο που έχει δημοσιεύσει η Airbus6 για την άτρακτο και τους κινητήρες (τιμές καταλόγου), μαζί με εκπτώσεις στις τιμές καταλόγου, που έχουν συμφωνηθεί με χωριστή συμφωνία των μερών. Το ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει το τίμημα του κάθε αεροσκάφους δια της εφαρμογής ενός μαθηματικού τύπου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές από μεταβολές στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Η μέση τιμή καταλόγου έτους 2018 των αεροσκαφών A320neo ανέρχεται σε 110,6 εκατ. USD και για αεροσκάφος τύπου A321neo σε 129,5 εκατ. δολαρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο της αξίας σε τιμές καταλόγου της επένδυσης για τα ως άνω αναφερόμενα 42 αεροσκάφη ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. δολάρια.

Εντούτοις, οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως εξασφαλίζουν σημαντικές εκπτώσεις από τις τιμές καταλόγου, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας, εξαιτίας των οποίων η εταιρεία έχει ζητήσει και έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαίρεση από την παράθεσή τους στο ενημερωτικό δελτίο.

Το σύνολο των προκαταβολών ανέρχεται σε 459,2 εκατ. δολάρια (αναλόγως της ισοτιμίας). Προκαταβολές ύψους 55,2 εκατ. δολαρίων (αναλόγως της ισοτιμίας) καταβλήθηκαν συνολικά από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2018 από ίδια διαθέσιμα της εταιρείας (ήτοι κατά την υπογραφή του προσυμφώνου και της δεσμευτικής συμφωνίας αγοράς), ενώ προκαταβολές ύψους 404 εκατ. δολαρίων (πάντα ανάλογα με την ισοτιμία) θα καταβληθούν εντός της περιόδου 2019 – 2023.

Το ανωτέρω ποσό προκαταβολών ύψους 459,2 εκατ. δολαρίων δεν περιλαμβάνει επιπλέον προκαταβολές που θα προκύψουν στην περίπτωση εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για αγορά 12 επιπλέον αεροσκαφών και κινητήρων, τα οποία δικαιώματα θα πρέπει να εξασκηθούν σε τρεις (3) φάσεις ήτοι μέχρι το 2021, εν συνεχεία το 2022 και τέλος το 2023. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει επιπρόσθετες προκαταβολές που θα προκύψουν στην περίπτωση μετατροπής μέρους της παραγγελίας A320neo σε A321neo, καθώς και τα ποσά των εφεδρικών κινητήρων.

Το συνολικό κόστος της άνω επένδυσης σε αεροσκάφη νέα γενιάς της οικογένειας Airbus A320neo, το οποίο είναι καταβλητέο σε δολάρια, θα χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό ύψους έως 147,1 εκατ. ευρώ περίπου από τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την επικείμενη έκδοση, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, και κατά το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης αεροσκαφών.

(β) Ποσοστό 14% ήτοι ποσό έως 27,5 εκατ. ευρώ περίπου θα διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης εκτιμάται από 18 έως 24 μήνες, αρχής γενομένης από την 01.01.2019 και ειδικότερα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η
σύμβαση της οποίας υπογράφηκε τον Οκτωβρίου του 2018, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του έργου. Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό κόστος έως 30 εκατ. ευρώ περίπου, με το 50% να αφορά σε κατασκευαστικό κόστος και το υπόλοιπο 50%στην προμήθεια εξομοιωτών πτήσεων).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κέντρο, έκτασης 12.000 τ.μ., θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας, αλλά και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού του Ομίλου (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).

(γ) Ποσοστό 11% ήτοι ποσό έως 21,6 εκατ. ευρώ περίπου θα χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης θα διατηρηθεί η αναλογία 75%-14%-11% μεταξύ των ως άνω προορισμών κεφαλαίων.

Απόρρητο Απόρρητο