Επιχειρήσεις

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Βλέπει» επιστροφή στην κανονικότητα το 2022

  • newsroom


Τι έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 - Στα 16 εκατομμύρια ευρώ το μέρισμα για την οικονομική χρήση

Πτώση κατά 18% – στα 179,136 εκατ. ευρώ – κατέγραψαν οι καθαρές πωλήσεις σε αξία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας το 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημικής κρίσης και των lockdowns, γεγονός όμως που άφησε ανεπηρέαστη τη μερισματική της πολιτική η οποία κινήθηκε στα επίπεδα του 2019.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις του Ομίλου για το 2020, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 69,4%, ενώ μειωμένα κατά 75,6% είναι τα μετά φόρων κέρδη που διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ, από 24,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019.

Οι απώλειες σε όγκο πωλήσεων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν σε 19,2% σε σχέση με την περσινή κρίση και αποδίδονται στην πανδημική κρίση. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται και σε μείωση αξίας πωλήσεων κατά 18% στα 274,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζύθου), ενώ χωρίς την προσμέτρηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 179,1 εκατ. ευρώ έναντι 216,7 εκατ. ευρώ το 2019.

Την ίδια ώρα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει για τη χρήση 2020 μέρισμα 16 εκατ. ευρώ, όσο και το 2019. Μάλιστα στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία πλήρωσε ήδη προμερίσματα 5,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση κερδών έφερε μείωση ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 4,15%.

Η εταιρεία εισέπραξε από φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχε κινηθεί δικαστικά και τις οποίες είχε αναγνωρίσει ως απαίτηση στην κατάσταση οικονομικής θέσης ποσό 4,5 εκατ.ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, αυτές μειώθηκαν 42% κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων που προήλθε εξαιτίας του lockdown και του περιορισμού στην στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Για την περσινή χρήση η εταιρεία εισέπραξε δάνειο που είχε δώσει σε συγγενή εταιρεία του ομίλου ποσού 23 εκατ.ευρώ.

Μείωση κατά 14,3% κατεγράφη και στις υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία κυρίως λόγω των αυξημένων αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης και της μείωσης του αριθμού των εργαζόμενων, ενώ κατά 26,4% μειώθηκαν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές.

Οι προοπτικές για το 2021

Η εταιρεία αναμένει ότι η χρηματοοικονομική χρήση 2021 θα είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2020, με δεδομένο τον εμβολιασμό του σημαντικού ποσοστού του εγχώριου πληθυσμού και την εξέλιξη του εμβολισμού στις χώρες της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του leader του κλάδου αναφέρει μεταξύ άλλων στις οικονομικές της καταστάσεις ότι «δεδομένων των συνθηκών και της κήρυξης της πανδημίας για το 2020 η εταιρεία έχει εντείνει τα μέτρα ανάκτηση των εμπορικών απαιτήσεων για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου, ενώ παράλληλα η στρατηγική της αναφορικά με την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου παραμένει αμετάβλητη. Η διοίκηση προτίθεται να εφαρμόσει μέτρα ώστε η εταιρεία να συνεχίσει τη θετική της πορεία, με βασικό άξονα δράσης την προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση που ξέσπασε με την πανδημία με τον πιο ανώδυνο και ομαλό τρόπο κατά το 2021, έτσι ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση το 2022 να επιστρέψει στην κανονικότητα».

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, μέλος του ομίλου Heineken N.V., διαθέτει επαρκή ρευστότητα συνολικού ποσού 40,8 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις και προσβλέπει σε επιστροφή στην κανονικότητα από το 2022.

Το 2021, η εταιρεία αναδείχθηκε μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία επίσημος διανομέας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας Tradall SA στην ελληνική αγορά. Η ισχύς της σύμβασης των προϊόντων Bacardi έχει πενταετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Heineken, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο, σημείωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ωστόσο, προειδοποίησε για εξασθένιση στο υπόλοιπο του έτους, καθώς το κόστος περιορίζει τα περιθώρια κέρδους και η πανδημία συνεχίζει να πλήττει τις βασικές αγορές.

Διαβάστε ακόμα:

Πώς επηρέασε ο πύρινος όλεθρος το δίκτυο ηλεκτροδότησης – Αποκαθίσταται η λειτουργία

Δασικοί χάρτες: Άμεση έναρξη λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

Γιατί το αμερικανικό Hydrogen Plan δεν είναι και πολύ «πράσινο»