Στο 94,51% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει η Strix στην Attica Group, έπειτα από την αγορά 2.304.861 μετοχών της εταιρείας, με τιμή απόκτησης 2,64 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,07% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 25.05.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την STRIX HOLDINGS L.P. προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η STRIX HOLDINGS L.P. (ο «Προτείνων»), γνωστοποιεί, ότι απέκτησε στις 02.08.2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2.304.861 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €2,64 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,07% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προτείνων κατέχει πλέον 203.957.260 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 94,51% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Τι πραγματικά σημαίνει η υποβάθμιση των ΗΠΑ από τη Fitch

Πλειστηριασμοί: Ο Γριβέας και τα… μυστήρια με το ακίνητο στην Πεντέλη (pics)

ΟΛΠ: Αύξηση κερδών 43,9% στα €52,9 εκατ. για το 2022

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ